PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
On lineEdukacja muzealna onlineMarlstoneStraty wojenne

Bilety / Bilety indywidualne

 

Turysta indywidualny – cennik

Bilety indywidualne sprzedawane są z wliczoną w cenę opłatą za przewodnika lub audioprzewodnik (ilość audioprzewodników jest ograniczona).

 

Audioprzewodniki dostępne są w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim, a osoby niesłyszące w polskim języku migowym.

 

Bilety dostępne są online lub w kasach muzeum. Ilość miejsc - bez ograniczeń.

Czas zwiedzania około 3 godziny, grupa -do 4o os. -  z przewodnikiem wychodzi co 30 minut.

UWAGA Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznej.

 

Ceny biletów od 1.05.2020

 

Typ biletu Pełna cena
Obniżona cena*
17:15-18:00
Bilet normalny 47 PLN 37 PLN
Bilet ulgowy 37 PLN 27 PLN
 
* zwiedzanie z przewodnikiem w ograniczonym zakresie - tereny zamkowe oraz wybrane wystawy (czas zwiedzania ok. 1,5 h)
 
Ceny biletów w okresie: 01.10.2019-30.04.2020
Typ biletu Pełna cena

Obniżona cena*

13:15-14:00

Bilet normalny 45 PLN 35 PLN
Bilet ulgowy 35 PLN 25 PLN

 

* zwiedzanie z przewodnikiem w ograniczonym zakresie - tereny zamkowe oraz wybrane wystawy (czas zwiedzania ok. 1,5 h)

 
 
Bilety indywidualne z opłatą za przewodnika lub audioprzewodnik w języku obcym:
01.10.2019-30.04.2020
Typ biletu
Cena
Bilet normalny
45 PLN
Bilet ulgowy
35 PLN

 

Bilety indywidualne z opłatą za przewodnika lub audioprzewodnik w języku obcym:
Ceny biletów od 1.05.2020
Typ biletu
Cena
Bilet normalny
47 PLN
Bilet ulgowy
37 PLN

 

 

Przewodnicy dostępni są w lipcu i sierpniu (codziennie)
przewodnik w j. angielskim o godz. 11.30
przewodnik w j. niemieckim o godz. 11.00
przewodnik w j. rosyjskim o godz. 12.00

Istnieje możliwość wykupienia przewodnika indywidualnie w cenie 250,00 PLN w językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim. Ilość przewodników w językach obcych jest ograniczona. O dostępność należy pytać w kasach muzeum.

 

 

Bilety indywidualne na tereny zamkowe po zamknięciu wystaw: (w okresie 01.05-30.09 po godz. 18.00, a w okresie 01.10-30.04 po godz. 14.00)

Typ biletu
Cena
Bilet normalny
7 PLN
Bilet ulgowy
4 PLN

 

 

Bilet  "3 ZAMKI" -  upoważniający do zwiedzania trzech zamków w Malborku, Kwidzynie i Sztumie.

Typ biletu Cena
Bilet normalny 53 PLN
Bilet ulgowy 43 PLN

Bilety ważne są 14 dni i uprawniają do zwiedzania: Zamku w Malborku z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem, Zamku w Kwidzynie z audioprzewodnikiem,  Zamku w Sztumie bez przewodnika i bez audioprzewodnika.

Usługa dostępna od wtorku do niedzieli (oprócz poniedziałków) od 1 maja do 30 września. Bilety dostępne są w kasach Muzeum Zamkowego w Malborku oraz kasie Zamku w Kwidzynie. Ostatnie wejście do zamków w Sztumie i Kwidzynie jest o godz. 16.00 do Muzeum Zamkowego w Malborku o godz. 18.00. Zamek w Kwidzynie i Zamek  w Sztumie otwarte są do godz. 17.00, Muzeum Zamkowe w Malborku do godz. 19.00.

Od 1 października do 30 kwietnia ostatnie wejście do każdego zamku jest o godz. 13.30.

 

 

 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.