PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Aplikacja mobilnaNocne ZwiedzanieOśrodek konferencyjny KARWANZamkowy kalendarz na 2019 rok

Bilety / Bilety rodzinne

Czas zwiedzania około 3 godzin

 

Bilety rodzinne – ceny

Z biletu rodzinnego skorzystać mogą 1 lub 2 osoby dorosłe z dziećmi w wieku od 7 do 16 lat.

 

Bilety rodzinne z wliczoną w cenę opłatą za przewodnika lub audioprzewodnik (ilość audioprzewodników jest ograniczona).
 

Turyści odwiedzający Muzeum Zamkowe w Malborku mają możliwość zwiedzenia z audioprzewodnikiem w języku polskim, angielskim, niemieckim,rosyjskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim a osoby nie słyszące w polskim języku migowym.

 

Bilety dostępne są wyłącznie w kasach muzeum. Ilość miejsc - bez ograniczeń.

Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznej.

w języku polskim:

 

Sezon letni

 

Typ biletu Pełna cena Obnizona cena *
17:15-18:15
Rodzina 3-osobowa 98,50 PLN 67,50 PLN
Rodzina 4-osobowa 128,00 PLN 86,50 PLN
Rodzina 5-osobowa 157,50 PLN 105,50 PLN

* zwiedzanie z przewodnikiem w ograniczonym zakresie - tereny zamkowe oraz wybrane wystawy (czas zwiedzania ok. 1,5 h)

 

Bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny z przewodnikiem w języku polskim lub audio przewodnikiem:

 

Typ biletu

 Cena

Bilet normalny

21,50 PLN

Bilet ulgowy

19,00 PLN

 

Sezon zimowy

 

Typ biletu Pełna cena Obniżona cena *
13:15-14:00
Rodzina 3-osobowa 70,50 PLN 47 PLN
Rodzina 4-osobowa 91 PLN 61 PLN
Rodzina 5-osobowa 111,50 PLN 75 PLN

  * zwiedzanie z przewodnikiem w ograniczonym zakresie - tereny zamkowe oraz wybrane wystawy (czas zwiedzania ok. 1,5 h)

 

Bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny z przewodnikiem w języku polskim lub audio przewodnikiem:

 

Typ biletu

 Cena

Bilet normalny

12,50 PLN

Bilet ulgowy

10,00 PLN

 

Bilety rodzinne z wliczoną w cenę opłatą za przewodnika lub audioprzewodnik (ilość audioprzewodników jest ograniczona)

Turyści odwiedzający Muzeum Zamkowe w Malborku mają możliwość zwiedzenia z audioprzewodnikiem w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim a osoby nie słyszące w polskim języku migowym.

w języku obcym

 


w sezonie 1 lipca – 31 sierpnia:
 

Typ biletu Pełna cena
Rodzina 3-osobowa 98,50 PLN
Rodzina 4-osobowa 128,00 PLN
Rodzina 5-osobowa 157,50 PLN

 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.