PLENDE
unesco logo kwidzyn
Muzeum
w Kwidzynie
youtube
Nocne ZwiedzanieKrzyżem i mieczem - światło i dźwiękWystawa "Sztuka jest KUL zbiory Muzeum Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku"Kup bilet on-line

Bilety / Zwolnienie z opłat za wstęp

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 roku, poz. 994 w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłat za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.

Zwolnienie z opłat za wstęp do Muzeum przysługuje:

  1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony  Kulturze Gloria Artis”:
  2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
  3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
  4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
  5. dzieciom do lat 7.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolniona z opłaty za wstęp do muzeów, okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum, ważny dokument, potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.