PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Kup bilet on-line " Mądrość zbudowała sobie dom... " Państwo krzyżackie w PrusachOśrodek konferencyjny KARWANKonferencja Mądrość zbudowała sobie dom... Państwo krzyżackie w Prusach.

Godziny otwarcia / Poniedziałki w Muzeum

 

Poniedziałek - w tym dniu turystów indywidualnych obowiązuje tylko opłata za przewodnika lub audioprzewodnik -  8 zł


Brama, widok na dziedziniec Zamku ŚredniegoZapraszamy do poznania historii zamku oraz zwiedzania wybranych przestrzeni i terenów zamkowych:


► tereny Zamku Średniego ze średniowiecznym piecem grzewczym

► dziedziniec Zamku Wysokiego, kościół NMP, krużganki, Gdanisko, taras zachodni, ogród Wielkiego Mistrza, wystawa witraży - piwnice Zamku Średniego

► fosy i międzymurza (w okresie 01 maja – 30 września)

 

Od 14 września do 17 listopada możliwość zwiedzania wystawy "Mądrość zbudowała sobie dom..."

 

W poniedziałki zamek można zwiedzać w godzinach:

9.00-20.00 ( 01 maja – 30 września)
10.00-16.00 (1 października – 30 kwietnia)

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.