wirtualny spacer
ZbioryWystawy i wnętrzaHistoriaDziałalność konserwatorskaEdukacja
BibliotekaE-muzeumDigitalizacja
Szkoły ponadgimnazjalne
A A A

 

Styl gotycki na przykładzie zamku malborskiego.

Wyjaśnienie nazwy styl gotycki, poznanie czasu i miejsca jego powstania. Wprowadzenie pojęć: łuk ostry, sklepienie krzyżowo-żebrowe, zwornik, maswerk, wimperga. Historia budowy i rozbudowy zamku (druga połowa XIII wieku do pierwszej połowy XV wieku).

 

Wielka Wojna z Zakonem w latach 1409-1411

Przyczyny i przebieg Wielkiej Wojny z Zakonem. Oblężenie Malborka. Postanowienia pierwszego Pokoju Toruńskiego.

 

Wojna trzynastoletnia

Przyczyny, przebieg i skutki wojny trzynastoletniej, ze szczególnym uwzględnieniem Malborka.

 

Prawa i obowiązki brata-rycerza w oparciu o wybrane rozdziały Reguły Zakonu Krzyżackiego

Wyjaśnienie pojęcia Reguła Zakonna. Przedstawienie reguły i struktury Zakonu Krzyżackiego, rozkładu dnia braci zakonnych w odniesieniu do funkcji niektórych pomieszczeń w zamku. Lektura poszczególnych rozdziałów Reguły Zakonu

 

Młodzież na zamku

Kościół w średniowieczu.

Ukazanie kulturotwórczej roli kościoła. Pogłębienie wiedzy o katedrze gotyckiej, wniknięcie w jej symbolikę, odczytanie idei, których stała się nośnikiem i wyrazicielem. Odnajdywanie elementów gotyckich na terenie zamku oraz ich interpretacja. Nauka śpiewu gregoriańskiego.