200 lat konserwacji
Strona główna / Muzeum / Działalność konserwatorska / Pracownie Konserwatorskie
ZbioryWystawy i wnętrzaHistoriaDziałalność konserwatorskaEdukacjaBibliotekaE-muzeumDigitalizacja
Pracownie Konserwatorskie
A A A

Putto

 

W zamkowych pracowniach konser­watorskich wykonujemy konserwacje zabytków z kolekcji sztuki i rzemiosła artystycznego Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie.

 

Pracujemy przy zbiorach malarstwa sztalu­gowego na płótnie i metalu, malarstwa tablicowego, rzeźby drewnianej i kamiennej, ceramiki, obiektów z metali, militariów oraz detalu architektonicznego. Sporadycznie są to również zabytki meblarstwa oraz wyroby bursztynnicze. Sporą cześć zabytków stanowią obiekty pozyskane z wykopalisk archeolo­gicznych na terenie Zamku w Malborku oraz okolic. W Pracowni Konserwacji Ceramiki wykonuje się ponadto rekonstrukcje i kopie naczyń na potrzeby ekspozycyjne. Bardzo często zajmujemy się konserwacją elementów historycznego wystroju wnętrz zamkowych z pierwszego Muzeum, z przełomu XIX i XX wieku.

 

Do naszych obowiązków należy też stały monitoring warunków mikroklimatu w miejscach ekspozycji i magazynach, opiniowanie stanu zachowania zabytków oraz typowanie obiektów do konserwacji pozamuzealnej a później nadzór nad tymi pracami. Systematyczne oczyszczamy obiekty zmagazynowane oraz eksponowane na wystawach, nadzorujemy montaż i demontaż zabytków na wystawach a także przygotowujemy je do transportu.

 

Nasze zainteresowania skupiają się na szeroko rozumianej profilaktyce muzealnej. W odróżnieniu od gmachów współczesnych muzeów, Muzeum Zamkowe w Malborku jest gospodarzem zespołu budowli historycznych, które zostały zaadaptowane do celów wystawienniczych i funkcjonowania placówki muzealnej. W historycznych obiektach zachowanie zabytkowej tkanki budowli wraz z ich historycznym wystrojem staje się priorytetem w stosunku do działalności muzealniczej. Muzeum musi realizować swoje cele, stosując mało inwazyjne technologie i modernizacje w ograniczonym zakresie.

 


Współpracujemy z różnymi instytucjami i placówkami badawczymi, między innymi z Zakładem Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych oraz Zakładem Techno­logii i Technik Malarskich na Wydziale Sztuk Pięknym UMK w Toruniu – w tym pierwszym w ramach praktyk studenckich i prac dyplomowych sukcesywnie konser­wowane są obiekty ze zbiorów metalu, rzeźby i detalu architektonicznego, a w drugim w zakresie badań obiektów z opracowaniem malarskim. Współpracujemy też z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie w zakresie zagadnień związanych z profilaktyką konserwatorsko-muzealną od strony badawczej.