PLENDE
unesco logo kwidzyn
Muzeum
w Kwidzynie
youtube
Duet Antoni „Ziut” Gralak i Maciej Pruchniewicz zagrają w Malborku!Promocja książkiOśrodek konferencyjny KARWANAplikacja mobilna
08-09-2014

Informacje / Zamówienia publiczne w ramach projektu "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w koście NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku"

Muzeum Zamkowe w Malborku uprzejmie informuje, że w przypadku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, udzielanych przez Muzeum Zamkowe w Malborku w ramach projektu „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, stosuje się „Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych” - dostępne na stronie internetowej http://www.eog.gov.pl

Zgodnie z art. 6 w/w wytycznych, Beneficjent czyli Muzeum Zamkowe w Malborku zobowiązane jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej.

W związku z powyższym wszelkie zapytania ofertowe związane z projektem „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” każdorazowo umieszczane będą na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl w zakładce Informacje.

← Powrót