PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Straty wojenneAplikacja mobilnaZamkowy kalendarz na 2019 rokOśrodek konferencyjny KARWAN

Kto jest kim / Działy, pracownie, gabinety

      

Biblioteka
Dział Edukacji
Dział Konserwacji Zamku
Pracownia Historii Zamku
Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego
Pracownie Konserwatorskie
Stanowisko Do Spraw Projektowych
Dział Głównego Inwentaryzatora
Ośrodek Promocji i Wydawnictw
Stanowisko ds. współpracy z zagranicą
Dział Finansowo-Księgowy
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Ośrodek Konferencyjny KARWAN
 


BIBLIOTEKA     [do góry]

tel.: +48 55 647 08 99
email: biblioteka@zamek.malbork.pl
 
Kierownik
Aleksandra Siuciak
tel.: +48 55 647 08 97
..........................................................................
Bibliotekarz
Joanna Niewiadomska
 
 

DZIAŁ EDUKACJI   

email: edukacja@zamek.malbork.pl

Kierownik
Tomasz Bogdanowicz
tel.: + 48 55 647 09 82
email: t.bogdanowicz@zamek.malbork.pl
..........................................................................
 
Jolanta Justa
tel.: + 48 55 647 09 83
email: j.justa@zamek.malbork.pl
 
Ewa Kasprzyk
tel.: + 48 55 647 09 84
email: e.kasprzyk@zamek.malbork.pl

Magdalena Olbryś
tel. +48 55 647 09 74
email: m.olbrysz@zamek.malbork.pl

Jolanta Kacperska
tel.: +48 55 647 09 70
 
Arkadiusz Dzikowski
tel. +48 55 647 09 74
a.dzikowski@zamek.malbork.pl
 
  

DZIAŁ KONSERWACJI ZAMKU    
 
Kurator ds. Konserwacji Architektury
Mirosław Jonakowski
email: m.jonakowski@zamek.malbork.pl
 
Starszy Kustosz
Bernard Jesionowski
tel.: +48 55 647 09 90
email: b.jesionowski@zamek.malbork.pl
 
Specjalista w DKZ
Rafał Panfil
tel.: + 48 55 647 27 11
email: r.panfil@zamek.malbork.pl
 
 
..........................................................................
 
PRACOWNIA HISTORII ZAMKU  
 
Artur Dobry
tel.: + 48 55 647 09 07
email: a.dobry@zamek.malbork.pl
 
Wiesława Połom-Jakubowicz
tel.: +48 55 647 09 47
 
Ryszard Rząd
tel.: +48 55 647 09 46

..........................................................................


Pracownia Archeologii
 
Ewa Fudzińska
tel.: +48 55 647 09 40
email: e.fudzinska@zamek.malbork.pl
 
Zbigniew Sawicki
tel.: +48 55 647 09 22
email: z.sawicki@zamek.malbork.pl
 
Waldemar Jaszczyński
tel.: +48 55 647 09 22
email: w.jaszczynski@zamek.malbork.pl
  

DZIAŁ SZTUKI I RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO    [do góry]
 
Kurator ds. Badań i Zbiorów Artystycznych
Kolekcja Ceramiki
Kolekcja Szkła Artystycznego
Kolekcja Kafli Piecowych
dr Barbara Pospieszna
kom. 512 205 652
email: b.pospieszna@zamek.malbork.pl
..........................................................................
 
Monika Czapska
tel.: +48 55 647 08 13
email: m.czapska@zamek.malbork.pl
 
Bartłomiej Butryn
tel.: +48 55 647 08 50
 
Justyna Lijka
tel.: +48 55 647 09 48
email: j.lijka@zamek.malbork.pl
 
Kolekcja Ekslibrisu
Kolekcja Grafika, Albumy i Teki
Bogumiła Omieczyńska
tel.: +48 55 647 09 49
email: b.omieczynska@zamek.malbork.pl
 
Ewa Witkowicz-Pałka
tel.: +48 55 647 09 28

 

Kolekcja Bursztynu

Robert Bartkowski

e-mail: r.bartkowski@zamek.malbork.pl

tel. (+48) 55 647 09 29


Kolekcja Militariów

dr hab. Karol Polejowski

e-mail: k.polejowski@zamek.malbork.pl

tel. (+48) 55 647 09 29

Antoni Chodyński
email: a.chodynski@zamek.malbork.pl
tel.: + 48 55 647 09 31

 

Gabinet Numizmatów
Joanna Czarnowska
email: j.czarnowska@zamek.malbork.pl
tel.: +48 55 647 09 33


PRACOWNIA KONSERWATORSKA

Kierownik
Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
Jolanta Ratuszna
tel.: +48 55 647 09 71
email: j.ratuszna@zamek.malbork.pl
..........................................................................

Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
Agnieszka Ruszkowska
tel.: +48 55 647 09 71
email: a.ruszkowska@zamek.malbork.pl

Konserwacja ceramiki
Alina Sawicka
tel.: +48 55 647 09 68
email: a.sawicka@zamek.malbork.pl

Konserwacja metalu
Tadeusz Włodarczak
tel.: +48 55 647 09 66

 


STANOWISKO DS. PROJEKTOWYCH  
 
email: pr.plastyczna@zamek.malbork.pl
 
Mariusz Stawarski
tel.: +48 55 647 09 70
 
 

DZIAŁ GŁÓWNEGO INWENTARYZATORA    
 
Główny Inwentaryzator
Monika Zawrot-Donda
tel. +48 55 647 09 35
email: m.zawrot-donda@zamek.malbork.pl
 
Specjalista ds. promocji zbiorów muzealnych
Joanna Nikolaus
tel. +48 55 647 09 04
email: j.nikolaus@zamek.malbork.pl
 
 .........................................................................
 
Barbara Dąbrowska-Sikora
tel.: +48 55 647 09 50
 

OŚRODEK PROMOCJI I WYDAWNICTW    
Iwona Orszulak
tel.: +48 55 647 09 96
email: promocja@zamek.malbork.pl
Mariusz Stankiewicz
tel.: +48 55 647 09 96
email: m.stankiewicz@zamek.malbork.pl
 
DZIAŁ WYDAWNICTW
Aleksandra Sobczak
tel.: +48 55 647 09 34
email: a.sobczak@zamek.malbork.pl
 
STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 
 
Marek Stokowski
tel.: +48 55 647 09 75
email: m.stokowski@zamek.malbork.pl
 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY  
 
Główna Księgowa
Wiesława Lauryn
tel.: +48 55 647 09 95
email: w.lauryn@zamek.malbork.pl
 
Kierownik działu finansowo-księgowego
Irena Machalska
tel.: +48 55 647 09 95
email: i.machalska@zamek.malbork.pl
..........................................................................

Danuta Bielińska
tel.: +48 55 647 09 91
email: d.bielińska@zamek.malbork.pl
 
Iwona Turzyńska
tel.: +48 55 647 09 92
email: i.turzynska@zamek.malbork.pl
 
Barbara Woźniak
tel.: +48 55 647 09 93
email: b.wozniak@zamek.malbork.pl
 
Kasa MZM
Aleksandra Machalska
tel.: +48 55 647 09 86
email: a.machalska@zamek.malbork.pl
 

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

Barbara Mizgała
tel.: +48 55 647 09 89
email: przetargi@zamek.malbork.pl

 


STANOWISKO DS. ADMINISTRACJI

Izabela Paszkowska

tel. +48 55 647 09 61

email: i.paszkowska@zamek.malbork.pl

 


DZIAŁ TECHNICZNY

Mariusz Winnicki

tel. +48 55 647 09 69

email: m.winnicki@zamek.malbork.pl
 


OŚRODEK KONFERENCYJNY KARWAN  

tel.: +48 55 647 08 57
fax: +48 55 647 08 53
email: karwan@zamek.malbork.pl 

..........................................................................

Kierownik
Jagoda Saj
kom.: +48 512 205 648
email: j.saj@zamek.malbork.pl
 
Specjalista ds. organizacji i obsługi konferencji
Monika Stankiewicz
kom.: +48 669 622 248
email: monika.stankiewicz@zamek.malbork.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.