PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Nocne ZwiedzanieAplikacja mobilnaStraty wojenneOśrodek konferencyjny KARWAN

Nasi partnerzy / Partnerzy

 

Fundacja Mater Dei

 

Fundacja Mater Dei

http://www.materdei.org.pl/

Głównym celem fundacji jest odtworzenie figury Najświętszej Maryi Panny znajdującej się pierwotnie w otworze blendy wschodniej prezbiterium Kościoła NMP na terenie Zamku Malborskiego.

 

 

 

Koło Przewodników Malborskich

 

Kolo Przewodników Malborskich

http://www.przewodnicy.com/

Jest jednym z największych Kół przewodnickich w naszym kraju, od 1997 roku posiada jako pierwsze w Polsce status Stowarzyszenia. Celem działalności Koła jest zapewnienie jak najlepszej, w pełni profesjonalnej obsługi turystów przybywających do Malborka.

 

 

 

Miasto Malbork

 

Urząd Miasta Malborka

http://www.malbork.pl/um/

Urząd Miasta Malborka

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Starostwo Powiatowe

http://powiat.malbork.pl/

Starostwo Powiatowe w Malborku

 

 

 

Forum Marienburg - nasze miasto, nasza pasja

http://www.marienburg.pl/

Forum marienburg.pl istnieje w sieci od 5 lutego 2007 roku. Jest niekomercyjnym i niezależnym serwisem poświęconym miastu Malbork i jego okolicom.

 

  

 

 

Współpraca międzynarodowa

 

The Association of Castles and Museums Around the Baltic Sea

http://www.visitcastles.eu

Stowarzyszenie Zamków Nadbałtyckich powstało w 1991 roku w Malborku. Należą do niego zamki z dziewięciu krajów skupionych wokół Morza Bałtyckiego.

 

 

 

ECHONET - European Cultural Heritage Organisations Network

Sieć ECHONET (European Cultural and Heritage Organisation Network – Sieć Europejskich Organizacji Kultury i Dziedzictwa) powstała w maju 2001 roku. Jej podstawowym celem jest wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami dziedzictwa kulturalnego, np. muzeami, obiektami historycznymi i uniwersytetami.

 

  

 Polnisches Institut – Berlin

http://www.polnischekultur.de/

Instytut Polski w Berlinie

 

 

Polski Instytut – Sofia

 

www.polinst-bg.org

Instytut Polski w Sofii

 

 

 

 

Partnerzy biznesowi

 


     
 http://www.movitech.pl

MOVITECH – audioprzewodniki po Muzeum Zamkowym w Malborku

 

 

Gothic Cafe & Restaurant  

http://www.gothic.com.pl/

Restauracja Gothic Cafe & Restaurant

 

 

 

http://piwniczkamalbork.pl/

Restauracja Piwniczka 

 

 

 

 

  

 


     Muzea

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie

http://www.muzeum.szczecin.pl/

Muzeum Narodowe w Szczecinie 

 

 

 

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

http://www.muzeum.bydgoszcz.pl/

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy 

 

Muzeum Regionalne w Szczecinie

 

http://www.muzeum.szczecinek.pl/

Muzeum Regionalne w Szczecinku

 

 

 

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie  http://www.muzeum.diecezja.org/muzeum/

 

 

Organizacje turystyczne

 

http://www.prot.gda.pl/

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

 

 

 

 

 Lokalna Organizacja Turystyczna – Gmina Sztutowo 

http://www.lotsztutowo.mierzeja.pl/

lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo

 

 

 

 

Fundacja Mater Dei

http://www.gdansk4u.pl/GOT
Gdańska Organizacja Turystyczna

 

 

 

Portale internetowe

 

zamki

http://www.zamki-gotyckie.pl/

Portal na temat gotyckich zamków w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.