PLENDE
unesco logo kwidzyn
Muzeum
w Kwidzynie
youtube
Konkurs edukacyjnyKup bilet on-lineSztuka jest KULAplikacja mobilna

Wystawy i wnętrza / Dormitorium 1-3 – Wystawa Święci Orędownicy. Rzeźba gotycka na zamku w Malborku.Wystawa Święci Orędownicy, ulokowana w dawnych sypialniach klasztornych na Zamku Wysokim, jest ekspozycją stałą, prezentującą zbiory Muzeum Zamkowego w Malborku w zakresie rzeźby gotyckiej. Jej głównym tematem jest kult chrześcijańskich świętych w czasach średniowiecza. Kim byli święci? Komu i czemu patronowali? Jakich cudów dokonywali? Wystawa jest okazją do spojrzenia na problem średniowiecznej pobożności z perspektywy sztuki tej epoki.

Celem wystawy jest nie tylko prezentacja zbiorów malborskiego muzeum, ale przede wszystkim wpisanie dzieł sztuki w szerszy kontekst, ich wzajemne zestawienie i pogrupowanie, w taki sposób, aby nadać całości narracyjnego charakteru. Święci Orędownicy to opowieść o kulturze, sztuce, religii i estetyce czasów średniowiecza.

Układ wystawy nie jest chronologiczny, lecz podporządkowany ikonografii i prowadzi widzów od ogółu do szczegółu, a więc od szerokiej perspektywy kultu świętych w średniowieczu, poprzez kult relikwii, aż do kultu świętych szczególnie popularnych na terenie dawnych Prus Krzyżackich, czyli przede wszystkim patronów Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.

Ekspozycja rozmieszczona jest w trzech salach, tzw. dormitoriach. W pierwszej znajdują się wyobrażenia męczenników i uzdrowicieli, a także szczególnie popularnych w średniowieczu Czterech Świętych Dziewic – Barbary, Katarzyny, Małgorzaty i Doroty.

W drugim pomieszczeniu zaprezentowano temat pobożności pasyjnej, a więc związanej z kultem Męki Chrystusa. Najważniejszym eksponatem jest tu kamienna figura Chrystusa modlącego się w Ogrodzie Oliwnym z 1390 roku, będąca jednocześnie najcenniejszym zabytkiem w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku.

Ostatnia sala została zaaranżowana z myślą o zaprezentowaniu ikonografii maryjnej, a także patronów zakonu krzyżackiego. Praktykowana przez Zakon mariolatria, czyli kult Najświętszej Marii Panny, była częścią strategii propagandowej mającej legitymizować militarną i misyjną działalność Krzyżaków, a tym samym usprawiedliwiać ich obecność w Prusach. Przedstawiający siebie jako lenników Marii, rycerze mieli za zadanie sławić cześć swojej Pani, bronić Jej królestwa przed poganami oraz nawracać niewiernych. Te ideologiczne przesłanki znalazły odzwierciedlenie w sztuce popieranej przez Zakon.

W tej części wystawy znalazły się dwa tryptyki dedykowane Najświętszej Marii Pannie, a także figury Madonn (Madonny z Dzieciątkiem, Madonny Tronujące) i przedstawienia Koronacji Marii. Ponadto, na uwagę zasługują kamienne posągi apostołów z Kolegium Apostolskiego z kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku oraz przedstawienia świętego Jerzego i św. Elżbiety z Turyngii.
  

Na wystawie zgromadzono przede wszystkim rzeźby drewniane i kamienne, a także przykłady malarstwa i złotnictwa. Przy czym, przykłady lokalnej twórczości snycerskiej zestawione zostały ze sztuką z terenu Wielkopolski i Śląska oraz pojedynczymi obiektami pochodzącymi z ośrodków europejskich, takich jak Kolonia czy Erfurt. Daje to możliwość zapoznania się ze sztuką średniowiecza w szerokiej perspektywie, ale także poprzez skontrastowanie wytwórczości różnych ośrodków, uwypukla odrębność artystyczną Prus.

Wyróżnikiem malborskiej ekspozycji jest strefa edukacyjna, której centralnym punktem jest kopia gotyckiej Madonny, z zaznaczonymi przekrojowo warstwami technologicznymi (od drewna przez warstwy podkładu i gruntu – po polichromię) oraz multimedia dające sposobność zapoznania się z etapami powstawania rzeźb drewnianych w średniowieczu.