PLENDE
unesco logo kwidzyn
Muzeum
w Kwidzynie
youtube
Nocne ZwiedzanieWystawa "Sztuka jest KUL zbiory Muzeum Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku"Konkurs edukacyjnyKrzyżem i mieczem - światło i dźwięk

Wystawy i wnętrza / Gdanisko

 

Z krużganku zachodniego długi, założony ukośnie ganek wiedzie do wieży Gdanisko, należącej do najstarszych budynków zamkowych.

 

W średniowieczu pełniła rolę głównej toalety zamkowej, a w razie konieczności także funkcję wieży ostatecznej obrony. Wzniesiono ją na arkadach, by mogła pod nią przepływać woda zabierająca nieczystości. Zakratowany otwór w podłodze uzmysławia wysokość wieży i przemyślany system funkcjonowania średniowiecznych sanitariatów.

 

Zamek Wysoki – widok na Gdanisko
Zamek Wysoki – widok na Gdanisko

 

W pierwszym etapie budowy zamku, gdy Gdanisko pełniło również funkcję wieży ostatecznej obrony, część ganku była zwodzona. Wzniesiono ją w nietrwałej, drewnianej konstrukcji. W miarę rozbudowy warowni i wzrostu bezpieczeństwa, cały ganek do Gdaniska został wymurowany w formie trwałego korytarza na arkadach.