PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Ponad 300 ekslibrisów z całego świata na wystawie XXVII Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoWystawa „Bursztynowe Opus Pauliny Binek” od 6 czerwca w Muzeum Zamkowym w MalborkuPocztowe kartki okolicznościowe z napisem 60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021Edukacja muzealna online

Bilety / Trasa szkolna - oferta chwilowo niedostępna!!!

OFERTA NIEDOSTĘPNA DO ODWOŁANIA!!!

 

Przejdź szlakiem „Tajemnic Zamku Malbork”, rozwiązuj zagadki i zadania, odkrywaj sekrety krzyżackie. W wędrówce towarzyszyć Ci będzie wykwalifikowany przewodnik, wspólnie z nim wybierzecie skrybę. Będzie on skrupulatnie notował litery hasła, które wspólnie odczytacie w spowitych ciemnością zamkowych piwnicach. Bądź czujny, kiedy pojawi się błazen Slach, jego psikusy i żarty mogą pokrzyżować wykonanie zadania.

Ta propozycja zwiedzania zamku Malbork skierowana jest do dzieci ze szkoły podstawowej i młodszych klas gimnazjum. Zamiast tradycyjnej formuły zwiedzania, opartej w głównej mierze na przekazie werbalnym, proponujemy zabawę historyczną składającą się z dwóch części.

 

Dostępne są dwie wersje tego programu:

 • Wersja podstawowa – Część Irezerwacja@zamek.malbork.pl
 • Wersja wzbogacona – Część I + II – rezerwacja + 48 602 326 824 - Krzysztof Górecki ,,Teatr Historyczny Chorągiew Komturstwa Gniewskiego" w godz. 14.00 - 19.00

OPŁATY

bilet dla ucznia 15,00 PLN

opłata za przewodnika w j. polskim 250,00 PLN -

1 opiekun na 10 uczniów – wstęp bezpłatny

opłata za pasowanie i turniej rycerski 460 PLN dla grupy do 50 osób (tylko w wypadku zamówienia wersji wzbogaconej)

 

I Wersja podstawowa (do 120 min)

Klasa szkolna staje się drużyną rycerską, która otrzymuje zadanie odnalezienia ukrytego hasła. Litery poszukiwanych słów można zdobywać na zamkowej trasie, rozwiązując szereg zagadek i wypełniając zadania stawiane przez mistrza drogi (przewodnik w stroju historycznym). Skompletowane w zamku hasło daje młodym odkrywcom malborskich tajemnic możliwość dotarcia do skarbca zamkowych tajemnic.

Dzieci uczestniczące aktywnie w zamkowej przygodzie, uzyskują wiele informacji o twierdzy nad Nogatem, zakonie krzyżackim, Królestwie Polskim i kulturze wieków średnich.

 

Część II – Wersja wzbogacona (do 80 min) dostępna tylko w maju i czerwcu

Rozszyfrowane hasło staje się kluczem,- przepustką do obozu Wielkiego Mistrza. Tam odkrywcy spotkają wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, który pasuje ich na Odkrywców Zamkowych Tajemnic, a następnie zaprasza wszystkich do uczestnictwa w turnieju rycerskim.

Są to godzinne zabawy integracyjne nawiązujące do średniowiecza - „czego powinien nauczyć się giermek zanim zostanie rycerzem”. Młodzież podzielona na drużyny konkurować będzie w takich potyczkach jak: najazd na saracena, władanie mieczem, zapozna się z działaniem i budową łuku i balisty (duża kusz strzelającą oszczepami, w naszym wydaniu piłkami) oraz wieloma innymi konkurencjami mającymi swoje korzenie w minionych epokach

Uwaga: Drużyna rycerska nie powinna liczyć więcej niż 30 osób. Grupy większe dzielimy na dwie drużyny wyruszające na szlak w 15 min odstępach.

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.