PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
"Trasa zielona" otwartaEdukacja muzealna onlinePocztowe kartki okolicznościowe z napisem 60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021Muzeum Zamkowe w Malborku bierze udział w akcji „Ferie po Królewsku online, w siedmiu Rezydencjach Królewskich”

DOSTĘPNOŚĆ

Nazwa podmiotu publicznego: Muzeum Zamkowe w Malborku

 

Status pod względem zgodności z ustawą: częściowo zgodna

 

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
1. Strona internetowa Muzeum Zamkowego w Malborku znajduje się pod adresem:   
    https://zamek.malbork.pl/
Muzeum nie zapewnia dostępności do swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

 

Strona Muzeum jest niezgodna ze standardem WCAG 2.0.

 

By uznać stronę internetową za zgodną z powyższą ustawą musi ona spełniać następujące warunki:
1.    Każda treść nie będąca tekstem powinna zostać zaopatrzona w alternatywę tekstową.
2.    Multimedia powinny posiadać alternatywę dla obrazu i dźwięku w postaci audio deskrypcji i napisów.
3.    Informacja powinna nadawać się do przetworzenia (adaptacji) za pomocą automatycznych narzędzi.
4.    Informacja powinna być łatwa do odróżnienia od tła.
5.    Wszystkie elementy i funkcje muszą być dostępne z poziomu klawiatury.
6.    Użytkownik musi mieć zapewniony czas na zapoznanie się z informacją.
7.    Nie wolno publikować treści mogących wywołać atak padaczki.
8.    Serwis powinien posiadać wygodny system wspomagający w nawigacji.
9.    Treści publikowane na stronie powinny byś możliwe do przeczytania i zrozumienia.
10.  Serwis internetowy powinien zachować się w sposób przewidywalny.
11.  Należy wspomagać użytkownika podczas wprowadzania danych.
12.  Serwis powinien być wykonany rzetelnie i zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

Żaden z powyższych warunków nie jest spełniony przez stronę internetową Muzeum Zamkowego w Malborku.
Muzeum proponuje tłumaczenie swojej strony internetowej (bez podstrony oddziału w Kwidzynie) na dwa języki obce (EN; DE). Nie są stosowane natomiast opisy w żadnym języku dla niewidzących.
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z przepisami cytowanej powyżej ustawy, dostępna jest wersja strony dla słabowidzących. Informacja jest łatwa do odróżnienia od tła. W górnym pasku znajduje się oznaczenie o dostępności wersji strony dla słabowidzących.

 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 14.12.2020 r.
Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Beata Groth
Deklarację sporządzono na podstawie: Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności strony: Karolina Fandrejewska
Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: k.fandrejewska@zamek.malbork.pl
Numer telefonu do osoby kontaktowej: +48 55 647 09 69

 

Opis procedury wnioskowo- skargowej:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy realizacji żądania wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Do końca 2021 roku strona internetowa MZM zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
 

2. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.                                  
a) Zamek w Malborku usytuowany jest w malowniczym zakolu rzeki Nogat na prawym brzegu w pn. -zach. części miasta, w dzielnicy Stare Miasto, około 15 min. pieszo od dworca PKP.
Do budynku kas biletowych i obsługi zwiedzających prowadzą dwie drogi:
•    od strony dzielnicy Kałdowo – drewniana kładka przez rzekę i  ul. Starościńska, dostępna tylko  dla ruchu pieszego, nawierzchnia  „kocie łby”; dla poruszających się na wózku wskazana pomoc osoby towarzyszącej ze wzglądu na nawierzchnię
•    od strony miasta – ul. Piastowska i ul. Sierakowskich - droga dojazdowa, dopuszczony ruch samochodowy, wzdłuż drogi chodnik bez barier architektonicznych, podejście  płaskie

Budynek kas biletowych posiada wejścia umożliwiające poruszanie się osobom z dysfunkcją ruchu, w tym na wózkach. Drzwi główne wejściowe do budynku otwierane są automatycznie na fotokomórkę i oklejone informacjami Muzeum. Posiadają oklejenia kontrastowy pasmem o szerokości 10 cm, umieszczonym na wysokości od 85 do 105cm oraz od 150 cm do 200 cm.
Obiekt wyposażony w wózek inwalidzki.
W razie potrzeby proszę kierować się do najbliższego pracownika Straży Zamkowej.        Dotarcie z budynku kas biletowych do bramy głównej Zamku oraz na dziedziniec Zamku Średniego sprawia wiele problemów osobom z niepełnosprawnościami z powodu bardzo nierównej nawierzchni (kocie łby i nierówne chodniki), brak jest również dogodnej ścieżki dla wózków.  Brama wejściowa jest, w razie potrzeby, otwierana w całości przez pracowników ochrony, co umożliwia osobom na wózku wjazd i przemieszczenie się na dziedziniec Zamku Średniego. Na bramie głównej jest do dyspozycji drugi wózek inwalidzki dostępny w razie potrzeby oraz defibrylator AEC+.    W sytuacji zagrożenia kontakt z najbliższym pracownikiem Straży Zamkowej.

b) Zamek w Kwidzynie położony na krawędzi doliny Wisły, w pn.- zach. części miasta z wjazdem od strony północnej, przy ul. Katedralnej 1, 15 min. pieszo od dworca PKP. Dojazd samochodem do zamku od ul. Braterstwa Narodów i ul. Katedralnej. Parking dla samochodów przed bramą zamku.
Dostęp do dziedzińca dla osób niepełnosprawnych bez barier architektonicznych, nawierzchnia wyłożona kamiennymi płytami i brukiem.
c) Zamek w Sztumie położony między jeziorami Barlewickim i Sztumskim w pd. – wsch. części. Do miasta prowadzą dwa wjazdy - od wschodu i zachodu. Zamek położony 20 min. pieszo od dworca kolejowego.
Bezpośredni dojazd samochodem do zamku od ul. Galla Anonima.  Parking dla samochodów przed bramą zamku. Dostęp do dziedzińca dla osób niepełnosprawnych bez barier architektonicznych, nawierzchnia wyłożona brukiem

 

3. Opis dostępności korytarzy i schodów.
  Muzeum Zamkowe w Malborku i jego oddziały w Zamek w Sztumie i Zamek w Kwidzynie ulokowane są w średniowiecznych zamkach, więc korytarze, krużganki, schody w większość są kręte i wąskie, nie przystosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.
 
4. Opis dostosowań (na przykład pochylni, wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych).

a ) windy
-  Zamek w Malborku: wewnątrz budynku kas biletowych zniesione są bariery architektoniczne, zamatowana jest winda (dźwig osobowy GMV, 630kg udźwigu, typ 137/H/14) umożliwiająca dotarcie do toalet i przechowalni bagażu. Pałac Wielkich Mistrzów (Zamek Średni) wyposażono w platformę przyschodową - VIMEC (z udźwigiem 430 kg typ 983/273-1 rok produkcji 2004); w razie potrzeby obsługiwana jest przez asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo lub obsługę wystaw. Toalety na dziedzińcu Zamku Średniego wyposażono w platformę przychodową REMDŹWIG, (z udźwigiem 300 kg, typ T100 rok produkcji 2006) obsługiwaną przez asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo lub obsługę. Stała wystawa bursztynu (Zamek Średni) doposażona została w płozy najazdowe przy wejściu obsługiwane przez asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo lub obsługę. W budynku Karwanu na przedzamczu zainstalowano dwa urządzenia umożliwiające dotarcie na każdą kondygnację osobom z niepełnosprawnością ruchową:
     1) platforma pionowa KALI B (o udźwigu 385 kg, typ B-15-965, rok produkcji 2015)
         umożliwiająca przemieszczenie się na przyziemie Karwanu                                                        
     2) winda (dźwig osobowy hydrauliczny WINDPOL o udźwigu 630 kg, model 273/2004,
         rok produkcji 2004) do przemieszczania na kolejne piętra

- Zamek w Kwidzynie i Zamek w Sztumie nie posiada żadnych urządzeń umożliwiających dotarcie na wyższe   kondygnacje osobom z niepełnosprawnością ruchową
b) toalety
Zamek w Malborku
- w budynku kas biletowych w toaletach znajduje się osobna kabina dla osób z      niepełnosprawnościami oraz kabina prysznicowa, wszystkie z niezależnym wejściem od zespołów toalet damskich i męskich; toaleta posiada system alarmowy wezwania pomocy       
  - toalety na dziedzińcu Zamku Średniego wyposażono w platformę przychodową REMDŹWIG, posiadają osobną kabinę dla osób z niepełnosprawnościami, z niezależnym wejściem od zespołów toalet damskich i męskich; toaleta posiada system alarmowy wezwania pomocy       
   - w budynku Karwanu (przedzamcze) zainstalowano dwa urządzenia umożliwiające dotarcie na każdą   kondygnację osobom z niepełnosprawnością ruchową i na poziome drugiego piętra znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - na przedzamczu czynna sezonowo (maj-wrzesień) toaleta z kabiną dla osób z niepełnosprawnościami i możliwością skorzystania z platformy dźwigowej

c) audio przewodniki
Muzeum Zamkowe w Malborku można zwiedzać z przewodnikiem lub samodzielnie z audio przewodnikiem. Dla osób słabosłyszących i głuchych wprowadzono polski język migowy możliwy do odczytania na wyświetlaczu sprzętu audio przewodnika. Wprowadzono PJM do 1100 sztuk urządzenia audio przewodnika.
d) pętla indukcyjna
Muzeum wykorzystuje w budynku kas biletowych pętlę indukcyjną. Jest to urządzenie firmy Univox model CTC 121, zainstalowane na trzech stanowiskach - 1 x stanowisko kasowe, 1 x stanowisko pobierania audio przewodników, 1 x punkt informacyjny. Zastosowana pętla indukcyjna spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej Federacji Osób Słabo Słyszących (EFHOH) i jest zgodna z normą PN EN 601118-4:2007, jest kontrolowana i certyfikowana przez organizację reprezentującą EFHOH. Stanowiska te są oznakowane właściwie, informując o funkcjonowaniu pętli indukcyjnej.

 

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W Malborku na przedzamczu znajdują się oznakowane znakiem poziomym P-18 uzupełnionym symbolem P-24 i znakiem pionowym D-18 z tabliczką T-29, dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy ławkach na terenie Przedzamcza przewidziano dodatkowe miejsca dla osoby poruszającej się na wózku.

 

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Osoby z psem asystującym mają wstęp na teren dziedzińców, natomiast z powodu wąskich i krętych przejść, korytarzy i schodów oraz dużego natężenie ruchu wejście na teren wystaw i do wnętrz zamkowych jest w dużym stopniu ograniczony.

 

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Największą barierą komunikacyjną w dostępie do zasobów Muzeum dla osób z dysfunkcją słuchu i mowy jest trudność lub brak możliwości komunikowania się, co przedkłada się na niemożność odbioru treści merytorycznych związanych z prezentowanymi w muzeum wystawami, eksponatami, wnętrzami, itp.
Muzeum nie stosuje w swojej siedzibie napisów dla niewidzących i niesłyszących   transkrypcji do materiałów audio.
Na wystawach w Muzeum nie stosuje się techniki audio deskrypcji, brak oferty skierowanej dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
Muzeum nie jest również przygotowane do udostępnienia osobom z niepełnosprawnością wzroku poznawania dzieł sztuki przez dotyk – nie tworzy się tyflografiki czy trójwarstwowych makiet.
Nie posiadamy opisów ekspozycji i poszczególnych dzieł sztuki wykonanych w alfabecie brajla.
Dział Edukacji w Zamku w Malborku posiada przestrzenne makiety zamku i jego fragmentów, które są wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych przygotowanych dla odbiorców z dysfunkcjami wzroku, słuchu czy percepcji.   
W trakcie spotkań, wykładów i konferencji nie są używane symultaniczne przekazy tekstowe – napisy na żywo. Muzeum nie stosuje metody respeakingu – systemu rozpoznawania i przetwarzania mowy na tekst.

 

8. Informacja wizualna
Muzeum jest w dużej części oznakowane. Informacje wizualne w formie piktogramów pojawiają się wszędzie tam, gdzie zmieniamy kierunek ruchu, oznaczają drogi ewakuacyjne oraz kierują do najważniejszych miejsc – kasy biletowej, toalet oraz wyjścia. Brak piktogramów w Oddziałach, istnieje tylko oznakowanie kierunków ruchu i dróg ewakuacyjnych.

 

Opublikowany:  14.01.2021r.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.