PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Ponad 300 ekslibrisów z całego świata na wystawie XXVII Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojennePodcast Posłuchaj Muzeum

Regulamin zwiedzania

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, mieszczącego się przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork, zwanego dalej „Muzeum”.


1.    Muzeum jest otwarte 7 dni w tygodniu.
2.    W poniedziałki dostępna jest wyłącznie Trasa Zielona obejmująca  tereny zamkowe (Wały von Plauena, tereny Przedzamcza, dziedziniec Zamku Średniego, dziedziniec Zamku Wysokiego, tarasy, kaplica grzebalna Wielkich Mistrzów, cmentarz konwentualny, ogród Wielkich Mistrzów, fosa kryta i Międzymurze Zachodnie).
W okresie 1.09.- 18.09. w poniedziałki Trasa Zielona dostępna w godz. 9.00-19.00, ostatnie wejście o godz. 18.00.
W okresie 19.09.- 30.09. Trasa Zielona dostępna w godz. 9.00-17.00, ostatnie wejście o godz. 16.00.
3.    Poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania. Tego dnia niepobierane są opłaty za bilety wstępu, a jedynie pobierana jest opłata za audioprzewodnik lub przewodnika w wysokości 10 zł.
4.    Od wtorku do niedzieli ruch turystyczny odbywa się Trasą Historyczną obejmującą tereny zamkowe i wnętrza historyczno-wystawowe.
W okresie 1.09.- 18.09. Trasa Historyczna dostępna w godz. 9.00-19.00, ostatnie wejście o godz. 17.00.
W okresie 19.09.- 30.09. Trasa Historyczna dostępna w godz. 9.00-17.00, ostatnie wejście o godz. 15.00.
5.     Na Trasę Historyczną obowiązują bilety wstępu wraz z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem w cenie:


       1) Turyści indywidualni:
a)    bilet normalny –  60,00 zł
b)    bilet ulgowy     –  40,00 zł
c)    posiadacze karty mieszkańca Miasta Malbork – 15,00 zł
d)    posiadacze karty wolontariusza- 15, 00 zł
e)    bilety rodzinne (2 + 2) – 180,00 zł
f)    bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodzinny:
- bilet normalny –  40,00 zł
- bilet ulgowy    –   25,00 zł
g)     wstęp bezpłatny – dzieci do 7 lat
     W cenę biletu wliczona  jest opłata przewodnicka lub opłata za audioprzewodnik.


       2) Turyści grupowi:
a)    bilet normalny –    50,00 zł
b)    bilet ulgowy     –    30,00 zł
c)    bilet szkolny     –    15,00 zł
Obowiązkowa dopłata przewodnicka w wysokości 250,00 zł za przewodnika w języku polskim lub w języku obcym od grupy.
     Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób w okresie obowiązywania
     obostrzeń pandemicznych. W grupie z przewodnikiem nie może być więcej niż 15 osób
     niezaszczepionych przeciwko COVID-19.

6. Od wtorku do niedzieli dostępna jest również  Trasa Zielona.
     W okresie 1.09.- 18.09. Trasa Zielona dostępna w godz.17.15-19.00, ostatnie wejście o  godz. 18.00.
     W okresie 19.09.- 30.09. Trasa Zielona dostępna w godz. 15.15-17.00, ostatnie wejście o godz. 16.00.
     Wysokość opłat jednorazowego wstępu z audioprzewodnikiem lub z przewodnikiem na  Trasę Zieloną wynosi:

 

1)  Turyści Indywidualni:

a)    bilet normalny – 20,00 zł
b)    bilet ulgowy    – 15,00 zł
c)    posiadacze karty mieszkańca Miasta Malbork – 15,00 zł
d)    posiadacze karty wolontariusza- 15,00 zł
e)    bilety rodzinne (2+2) – 65,00 zł
f)    bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodzinny:
- bilet normalny   – 15,00 zł
- bilet ulgowy       – 10,00 zł
g)    wstęp bezpłatny – dzieci do 7 lat
W cenę biletu wliczona jest opłata przewodnicka lub opłata za audioprzewodnik.

 

2) Turyści grupowi:
a)    bilet normalny – 15,00 zł
b)    bilet ulgowy      – 10,00 zł
Obowiązkowa dopłata przewodnicka w wysokości 250,00 zł od grupy za przewodnika w języku polskim lub w języku obcym. Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób w okresie obowiązywania obostrzeń pandemicznych. W grupie z przewodnikiem nie może być więcej niż 15 osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19.

7.  Bilet  wstępu „3 Zamki” upoważnia do zwiedzania trzech zamków w Malborku, Kwidzynie i Sztumie.
     Bilet na „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania zamku w Malborku z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem, zamku w Kwidzynie z audioprzewodnikiem oraz zamku w Sztumie bez audioprzewodnika i bez przewodnika. Muzeum Zamkowe w Malborku dostępne od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-17.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00), Zamek w Sztumie dostępny od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-17.00  (ostatnie wejście o godz.16.00) ,  Zamek w Kwidzynie dostępny od wtorku do niedzieli  w  godz. 9.00-17.00 (ostatnie wejście o godz.16.00).
    
  Koszt biletu  wynosi:
       a)    bilet normalny – 80,00 zł
       b)    bilet ulgowy –  50,00 zł

8. Do 17 września w każdą środę, czwartek i piątek o godz. 21.00  zapraszamy  na Nocne Zwiedzanie Zamku  w grupach 20 -osobowych.
Zwiedzanie trwa 1,5 godz. i prowadzi terenami zamkowymi przez dziedzińce, tarasy, krużganki oraz wybrane wnętrza zamkowe.

 

Koszt biletu  wynosi:
 1). Bilet wstępu dla turystów indywidualnych z przewodnikiem w jęz. polskim
    -  bilet normalny – 40 zł
    -  bilet ulgowy –     30 zł
       2). Grupy zorganizowane (rezerwacja przynajmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem):
  •  telefonicznie: +48 55 647 08 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)
  •  e-mailowo:karwan@zamek.malbork.pl
 a) opłata ryczałtowa dla grup do 10 osób  z przewodnikiem w jęz. polskim – 600 zł  
 b)  grupy powyżej 10 osób :
           - bilet normalny 40 zł /os.
           - bilet ulgowy 30 zł /os.
       Punkt zbiórki i formowanie grup - budynek/plac - Kasy Muzeum  (Plac 60-lecia MZM)
       Po godz. 17.00  zakup biletów tylko on-line lub w biletomatach.

 9.   Na każdą godzinę zwiedzania dostępna  jest limitowana ilość 400 szt. biletów,
       w sekwencjach co 30 minut po 200  biletów.
10. Bilety wstępu do Muzeum są dostępne  w kasach biletowych, w biletomatach  oraz
       online.  Uprzejmie  prosimy o dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczymi.
11. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów ulgowych prosimy okazywać kasjerowi   
       przed zakupem biletów.
12.  Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.
13.  Zakupione bilety podlegają elektronicznej kontroli w bramie wejściowej do Muzeum.
14.  Ze  względów bezpieczeństwa  Muzeum można zwiedzać wyłącznie z audioprzewodnikiem
        lub przewodnikiem.  
15. Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób w okresie   obowiązywania obostrzeń pandemicznych. W grupie z przewodnikiem nie może być więcej niż 15 osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19.
16. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego obsługa wystaw ma obowiązek indywidualnie    
       regulować ilości zwiedzających w danym pomieszczeniu, co może powodować  krótkie   
       przestoje w niektórych przestrzeniach zamku.
17. Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego we wnętrzach   
       obowiązuje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przy użyciu  maseczek.
18. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy zarówno zwiedzających, jak i pracowników
       obsługi ruchu turystycznego.
19. W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa wymagane będzie okazanie
       stosownego dokumentu lub zaświadczenia lekarskiego.
20.  Obowiązkowe jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez
        organizatora na trasie zwiedzania.
21. Przy wejściu do Muzeum dokonywany jest pomiar temperatury przy użyciu kamery
      termowizyjnej.
22. Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 prosimy o zabranie ze sobą kodów QR dla umożliwienia ewentualnej weryfikacji w celu ustalenia liczebności poszczególnych grup zgodnie z Pkt 15.
23. W Muzeum Zamkowym w Malborku obowiązują następujące zakazy:
a)    dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych
b)    wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu
c)    wnoszenia broni palnej
d)    wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów
e)    wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm (uwaga: przed wejściem na teren Muzeum uprawnione do tego służby mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż)
f)    wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika)
g)    palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych
h)    jedzenia i picia we wnętrzach i na wystawach
i)    zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających
j)    śmiecenie na terenach zamkowych

24.  Na terenie Muzeum, w szyi bramnej przy bramie głównej, znajduje się przechowalnia
        wózków dziecięcych.
25.  W budynku kas biletowych znajduje się bezpłatna przechowalnia bagażu.
26.  Na terenie Muzeum znajduje się bezpłatna przechowalnia zwierząt, dostępna w
 okresie od  01  kwietnia do 30 września  po okazaniu książeczki zdrowia zwierzęcia
 i zakupionego biletu do Muzeum.   
 Regulamin korzystania z przechowalni  dostępny  jest na stronie www.zamek.malbork.pl
27.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby   
  dorosłej.
28.  Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum, ale z powodu wąskich i krętych  
        przejść, korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu utrudnione.
29.  Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do
 niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności
  ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
30.  Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum należy   
 zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu.
31   Na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku zwiedzający mają prawo wykonywania
        fotografii pamiątkowych i filmów amatorskich
32.  W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników
        służb ochrony i  pracowników Muzeum.
33.  Tereny zamku są chronione i objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym w celach
        bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia – administratorem danych osobowych
        Zwiedzającego jest Muzeum Zamkowe w Malborku.
34.  Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia
        ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób
        nieprzestrzegających zasad zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku.
35.  Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni
        okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na
        stronie internetowej: www.zamek.malbork.pl
36.  W przypadku stwierdzenia zachorowania wśród pracowników Muzeum na Covid-19,
        Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zastrzega sobie prawo do
        natychmiastowego zamknięcia Muzeum. Osoby, które kupiły bilet wstęp do Muzeum w
        tym terminie otrzymają pełny zwrot kosztów pisząc na adres:
        techline@zamek.malbork.pl


Postanowienia końcowe:

1.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl i w kasach Muzeum.
2.    Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
3.    Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl  oraz w kasie Muzeum.
4.    Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekreteriat@zamek.malbork.pl oraz rezerwacja@zamek.malbork.pl
5.    Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały zakupu biletów wstępu w systemie on-line lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.
6.    Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do odwołania.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.