PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w Sztumie60-lecie BiennaleSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Regulamin zwiedzania

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, mieszczącego się przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork, zwanego dalej „Muzeum”.

1. Muzeum jest otwarte 7 dni w tygodniu.

2. Ze względów bezpieczeństwa Muzeum można zwiedzać wyłącznie z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem.

3. Poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania Trasą Zieloną. Tego dnia niepobierane są opłaty za bilety  wstępu, a jedynie pobierana jest opłata za audioprzewodnik lub za przewodnika w wysokości 15 zł. W poniedziałki Trasa Zielona dostępna jest w godz. 9.00-17.00, ostatnie wejście o godz. 15.30.

Trasa Zielona prezentuje tereny zamkowe, wały von Plauena, tereny Przedzamcza, dziedziniec Zamku Średniego, dziedziniec Zamku Wysokiego, tarasy, kaplicę grzebalną Wielkich Mistrzów,   cmentarz konwentualny, ogród Wielkich Mistrzów, fosę krytą i Międzymurze Zachodnie. 

 4. Od wtorku do niedzieli ruch turystyczny odbywa się Trasą Historyczną obejmującą tereny zamkowe i wnętrza historyczno-wystawowe. Trasa Historyczna  jest dostępna  w godz. 9.00-15.00, ostatnie wejście o godz. 13.00. 

5.  Na Trasę Historyczną obowiązują bilety wstępu z audioprzewodnikiem lub z przewodnikiem w cenie:

1) Turyści indywidualni:

a) bilet normalny –  70 zł

b) bilet ulgowy –  50 zł

c) posiadacze karty mieszkańca Miasta Malbork – 20 zł

d) posiadacze karty wolontariusza - 20 zł 

e) bilety rodzinne (2 + 2) – 220 zł

f) bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny:

  - bilet normalny – 50 zł

  - bilet ulgowy – 30 zł 

g) dzieci do 7 lat - wstęp bezpłatny

  W cenę biletu wliczona  jest opłata przewodnicka lub opłata za audioprzewodnik. 

 

2) Turyści grupowi:

a) bilet normalny – 55 zł

b) bilet ulgowy – 35 zł

c) bilet szkolny – 20 zł

Obowiązkowa dopłata przewodnicka od grupy w wysokości 250 zł za przewodnika w języku polskim lub w języku obcym. Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób. 

Grupy wyposażone w system guide - tour mogą liczyć do 40 osób.  

6.  Od wtorku do niedzieli dostępna jest również Trasa Zielona w godz.13.15-17.00, ostatnie wejście o godz. 15.30.

7.  Wysokość opłat jednorazowego wstępu z audioprzewodnikiem lub z przewodnikiem na Trasę Zieloną wynosi:

 

1) Turyści Indywidualni:

a) bilet normalny – 30 zł

b) bilet ulgowy – 20 zł

c) posiadacze karty mieszkańca Miasta Malbork – 20 zł

d) posiadacze karty wolontariusza - 20 zł 

e) bilety rodzinne (2+2) – 90 zł

f) bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny:

- bilet normalny – 20 zł

- bilet ulgowy – 15 zł 

g) dzieci do 7 lat - wstęp bezpłatny 

W cenę biletu wliczona  jest opłata przewodnicka lub opłata za audioprzewodnik. 

 

2) Turyści grupowi:

a) bilet normalny – 25 zł

b) bilet ulgowy – 15 zł

Obowiązkowa dopłata przewodnicka w wysokości 250 zł od grupy za przewodnika w języku polskim lub w języku obcym. Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób.

Grupy wyposażone w system guide - tour mogą liczyć do 40 osób.

8. Dostępny jest bilet wstępu „3 Zamki”, który upoważnia do zwiedzania trzech zamków w Malborku, Sztumie i Kwidzynie. 

Bilet  „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania zamku w Malborku Trasą Historyczną 

z audioprzewodnikiem lub z przewodnikiem, zamku w Sztumie z audioprzewodnikiem  oraz zamku w Kwidzynie z audioprzewodnikiem.

Muzeum Zamkowe w Malborku dostępne jest od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 - 15.00 (ostatnie wejście o godz. 13.00), Zamek w Sztumie dostępny od wtorku do niedzieli w  godz. 9.00 -17.00  (ostatnie wejście o godz. 16.00), Zamek w Kwidzynie dostępny od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 - 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00).

Koszt biletu wynosi:

a) bilet normalny – 100 zł

b) bilet ulgowy – 70 zł

 

 9. Zapraszamy na Nocne Zwiedzanie.

Zwiedzanie trwa 1,5 godz. i prowadzi terenami zamkowymi przez dziedzińce, tarasy, krużganki oraz wybrane wnętrza zamkowe.

W okresie 19 września – 31 grudnia Nocne zwiedzanie odbywa się we wtorek, środę, czwartek i piątek o godz. 18.00 wyłącznie na podstawie indywidualnego zamówienia - (rezerwacja przynajmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem):

  •  telefonicznie: +48 55 647 08 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)

  •  e-mailowo: karwan@zamek.malbork.pl

 W cenę biletu wliczona jest opłata za przewodnika

 

a) opłata ryczałtowa dla grup liczących do 10 osób z przewodnikiem na wyłączność (w jęz. polskim, w jęz. angielskim, niemieckim lub rosyjskim) wynosi 600 zł  

b) grupy liczące powyżej 10 osób  - bilet normalny 50 zł /os., bilet ulgowy 40 zł /os.

Punkt zbiórki i formowanie grup, rozpoczęcie zwiedzania - budynek/plac - Kasy Muzeum (Plac 60-lecia MZM).

11. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez edukatorów muzealnych – wstęp 5 zł 

12. W poniedziałki i po godzinach otwarcia Muzeum na zamówienie zwiedzających możliwe jest otwarcie wystawy lub wnętrza za dodatkową opłatą 400 PLN plus 23 % VAT  za każda wystawę lub wnętrze.

13. Na każdą godzinę zwiedzania Muzeum dostępna  jest limitowana ilość 500 szt. biletów w sekwencjach co 30 min. po 250 biletów.

14. Bilety wstępu do Muzeum są dostępne w kasach biletowych, w biletomatach (płatność tylko kartą) oraz online. Uprzejmie prosimy o dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczymi.

15. Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.

16. Zakupione bilety podlegają elektronicznej kontroli w bramie wejściowej do Muzeum.

17. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów ulgowych prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem biletów.

18. Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób. Grupy wyposażone w system  guide - tour mogą liczyć do 40 osób.

19. Zalecane jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez organizatora na trasie  zwiedzania.

 20. W Muzeum Zamkowym w Malborku obowiązują następujące zakazy:

a) dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych 

b) wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośne zachowania, stwarzanie sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu

c) wnoszenia broni palnej

d) wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów

e) wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm ( uwaga: przed wejściem na teren Muzeum uprawnione do tego służby mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż)

f) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika)

g) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych

h) jedzenia i picia we wnętrzach i na wystawach

i) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających

j) śmiecenie na terenach zamkowych

21.  Na terenie Muzeum jest możliwość organizacji sesji zdjęciowej do prywatnego użytku po wykupieniu   zezwolenia w kasie biletowej w cenie 200 zł. 

22.  Na terenie Muzeum Zamkowego w  Malborku zwiedzający mają prawo wykonywania bezpłatnie fotografii pamiątkowych i filmów  amatorskich.

23.  W budynku kas biletowych znajduje się bezpłatna przechowalnia bagażu.

24.  Na terenie Muzeum, w szyi bramnej za bramą główną, znajduje się bezpłatna przechowalnia wózków dziecięcych.

25.  Na terenie Muzeum znajduje się bezpłatna przechowalnia zwierząt dostępna w okresie od 1  kwietnia do 30 września w godz. 9.00 - 19.00, po okazaniu zakupionego biletu do Muzeum i książeczki zdrowia zwierzęcia. Regulamin korzystania z przechowalni dostępny jest na stronie www.zamek.malbork.pl

26.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

27.  Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum, ale z powodu wąskich i krętych przejść,  korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu utrudnione.

28.  Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

29.  Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum należy zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu.

30.  Osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 3b Ustawy o muzeach są zwolnione z ponoszenia opłat za wstęp do Muzeum. Bilety bezpłatne wydawane są w kasie po okazaniu stosownych dokumentów. 

31. Osobom uprawnionym, o których mowa w art. 10 ust. 3a Ustawy o muzeach przysługuje prawo   zakupu biletów ulgowych. Bilety ulgowe wydawane są po okazaniu w kasie stosownych  dokumentów.

32. Tereny zamku są chronione i objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia – administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Muzeum Zamkowe w Malborku.

34.  Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania  Muzeum Zamkowego w Malborku.

35.  Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na stronie internetowej: www.zamek.malbork.pl

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl

i w kasach Muzeum.

2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia  zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum. 

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl oraz w kasie Muzeum.

5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekreteriat@zamek.malbork.pl lub rezerwacja@zamek.malbork.pl

6. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały zakupu biletów wstępu w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 41/2022 z dnia 27.04.2022 r.

 

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W SZTUMIE

ODDZIAŁU MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Zamku 

w Sztumie, mieszczącego się przy ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum, zwanego dalej „Muzeum”. 

1.  Ruch turystyczny na Zamku w Sztumie  odbywa się trasą turystyczną prowadzącą przez skrzydło   południowe zamku oraz dziedziniec zamkowy. 

2.  Poniedziałek jest dniem zamkniętego Muzeum - dostępny jest tylko dziedziniec w godz. 9.00-17.00. 

3.  Wtorek jest dniem bezpłatnego zwiedzania Muzeum i dziedzińca w godz. 9.00-17.00

(ostatnie wejście o godz. 16.00). Tego dnia niepobierane są opłaty za bilety wstępu, a jedynie  

pobierana jest opłata za audioprzewodnik w wysokości 10 zł.

4.  Od środy do niedzieli dostępny jest dziedziniec i  Muzeum w godz. 9.00-17.00 (ostatnie 

wejście o godz. 16.00).

W tych dniach obowiązują bilety wstępu: 

a) bilet normalny z audioprzewodnikiem – 20 zł 

b) bilet ulgowy z audioprzewodnikiem –  17 zł 

c) bilet normalny bez audioprzewodnika – 10 zł 

d) bilet ulgowy bez audioprzewodnika - 7 zł

e) bilet rodzinny (2+2) z audioprzewodnikiem – 71 zł 

f) bilety rodzinne (2+2) bez audioprzewodnika – 30 zł

g) bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny z audioprzewodnikiem:

- bilet normalny – 15 zł

- bilet ulgowy –  10 zł 

 h) posiadacze karty wolontariusza - 15 zł

  i)  dzieci do 7 lat - wstęp bezpłatny 

5.  Dostępny jest bilet wstępu „3 Zamki”, który upoważnia do zwiedzania trzech zamków w Malborku, Sztumie i Kwidzynie. 

Bilet na „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku trasą historyczną z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem, zamku w Sztumie z audioprzewodnikiem oraz zamku w Kwidzynie z audioprzewodnikiem.

Muzeum Zamkowe w Malborku dostępne jest od wtorku do niedzieli  w godz. 9.00 - 19.00 (ostatnie wejście o godz. 17.00), Zamek w Sztumie dostępny od wtorku do niedzieli w  godz. 9.00 - 17.00  (ostatnie wejście o godz. 16.00).  Zamek w Kwidzynie dostępny od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 -17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00).

  Koszt biletu wynosi:

a) bilet normalny – 100 zł

  b) bilet ulgowy – 70 zł 

 

6.  Zajęcia edukacyjne prowadzone przez edukatorów muzealnych – wstęp 5 zł 

7.  Zalecane jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez organizatora przy wejściu do Muzeum. 

8.  W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników 

 służb ochrony i pracowników Muzeum. 

9.  Bilety wstępu do nabycia w kasach biletowych oraz online. Uprzejmie  prosimy o dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczymi.

10.  Dokumenty uprawniające do zakupu biletów zniżkowych prosimy okazywać kasjerowi przed 

zakupem biletów. 

11.  Zakupione bilety podlegają elektronicznej kontroli w bramie wejściowej do Muzeum.

12.  Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej. 

13.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

14.  Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do 

niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

15.  Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum , ale z powodu wąskich korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu utrudnione.

16. Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum należy zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu. 

17. Na terenie Muzeum zwiedzający mają prawo wykonania fotografii pamiątkowych i filmów amatorskich.

18. Istnieje możliwość wykonania okolicznościowej sesji zdjęciowej w godzinach pracy Muzeum. Zezwolenie należy wykupić w kasie  biletowej w cenie 120 zł.

19.  Na terenach zamkowych obowiązują następujące zakazy: 

a) dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych, 

b) wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu,

c) wnoszenia broni palnej, 

d) wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, 

e) wnoszenia dużych bagaży oraz plecaków (uwaga: przed wejściem na teren Muzeum, uprawnione do tego służby, mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż), 

f) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 

g) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, 

h) jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, 

i) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,

j) śmiecenie na terenach zamkowych

20.  Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia 

ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania Muzeum.

21. Osobom uprawnionym, o których mowa w art. 10 ust. 3a Ustawy o muzeach przysługuje prawo zakupu biletów ulgowych. Bilety ulgowe wydawane są po okazaniu w kasie stosownych dokumentów.

22. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 3b Ustawy o muzeach są zwolnione z ponoszenia

  opłat za wstęp do Muzeum. Bilety bezpłatne wydawane są po okazaniu w kasie stosownych dokumentów. Osoby zwolnione z opłat muszą pobrać bilet bezpłatny w kasie Muzeum.

23. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni   okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na stronie  

internetowej www.zamek.malbork.pl

Postanowienia końcowe:

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl

i w kasach  Muzeum.

2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.  

3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia  zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum. 

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl  oraz w kasie Muzeum.  

5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi  zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl lub rezerwacja@zamek.malbork.pl

6. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów  gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 41/2022 z dnia 27.04.2022 r.

 

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W KWIDZYNIE

ODDZIAŁU MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Zamku w Kwidzynie, mieszczącego się przy ul. Katedralnej 1, 82-500 Kwidzyn, zwanego dalej „Muzeum”. 

1. W  poniedziałek Muzeum jest nieczynne. 

2. Zapraszamy do Muzeum od wtorku do niedzieli.

3. Muzeum jest otwarte w godz. 9:00-17:00. Ostatnie wejście o godz. 16:00. 

4. Orientacyjny czas zwiedzania ok. 1 godz. 

5. Wtorek jest dniem bezpłatnego zwiedzania. Tego dnia nie są pobierane opłaty za bilety wstępu, 

a jedynie pobierana jest opłata za audioprzewodnik w wysokości 10 zł.  

6.  Od środy do niedzieli obowiązują bilety wstępu: 

a) bilet normalny z audioprzewodnikiem — 26 zł 

b) bilet ulgowy z audioprzewodnikiem — 20 zł 

c) bilet normalny bez audioprzewodnika – 16 zł

d) bilet ulgowy bez audioprzewodnika  - 10 zł

e) bilet rodzinny (2+2) z audioprzewodnikiem – 86 zł

f) bilety rodzinne (2+2) bez audioprzewodnika – 46 zł

g) bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny:

- bilet normalny – 20 zł

- bilet ulgowy – 15 zł

h)  posiadacze karty wolontariusza - 15 zł

 i)  dzieci do 7 lat - wstęp bezpłatny

7.  Dostępny jest bilet wstępu „3 Zamki” upoważniający do zwiedzania trzech zamków w 

 Malborku, Sztumie i Kwidzynie. 

 Bilet „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania od wtorku do niedzieli 

 Muzeum Zamkowego w Malborku Trasą Historyczną z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem, 

Zamku w Sztumie z audioprzewodnikiem oraz Zamku w Kwidzynie z audioprzewodnikiem.  

Muzeum Zamkowe w Malborku jest dostępne od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 - 19.00 (ostatnie 

wejście o godz. 17.00), Zamek w Sztumie dostępny od wtorku do niedzieli w  godz. 9.00 - 17.00 

(ostatnie wejście o godz. 16.00), Zamek w Kwidzynie dostępny od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00).

Koszt biletu „ 3 Zamki ” wynosi:

a) bilet normalny - 100 zł

b) bilet ulgowy – 70 zł

8.  Zajęcia edukacyjne prowadzone przez edukatorów muzealnych – wstęp 5 zł

9.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

10. Zalecane jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez organizatora na

 trasie zwiedzania. 

11. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służb ochrony   i pracowników Muzeum. 

12. Bilety wstępu do nabycia w kasach biletowych oraz online. Uprzejmie prosimy o dokonywanie

 transakcji finansowych kartami płatniczymi. 

13. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów zniżkowych prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem biletów. 

14.  Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej. 

15. Teren zamku jest chroniony i monitorowany. Każda osoba zwiedzająca Muzeum 

proszona jest o stosowanie się do określonych zasad bezpieczeństwa. 

16. Na terenach zamkowych obowiązują następujące zakazy: 

a) dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych, 

b) wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu, 

c) wnoszenia broni palnej, 

d) wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, 

e) wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm (uwaga: przed wejściem na teren Muzeum uprawnione do tego służby mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż), 

f) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 

g) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, 

h) jedzenia i picia we wnętrzach i na wystawach, 

i) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, 

j) śmiecenie na terenach zamkowych. 

17.  Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum, jednak z powodu trudnych przejść,

korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu utrudnione. 

18.  Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do niektórych

 miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej oraz

 poruszających się na  wózkach inwalidzkich. 

19. Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia, Muzeum należy zwiedzać 

w  odpowiednim obuwiu. 

20. Na terenie Muzeum zwiedzający mają prawo wykonania fotografii pamiątkowych i filmów amatorskich.

21. Istnieje możliwość wykonania okolicznościowej sesji zdjęciowej w godzinach pracy Muzeum. Zezwolenie należy wykupić w kasie  biletowej w wysokości 120 zł.

22.  Osobom uprawnionym, o których mowa w art. 10 ust. 3a Ustawy o muzeach przysługuje prawo

  zakupu biletów ulgowych po przedłożeniu dokumentu uprawniającego do zniżki.

23. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 3b Ustawy o muzeach są zwolnione z ponoszenia opłat za wstęp do Muzeum. Bilety bezpłatne wydawane są w kasie po okazaniu stosownych dokumentów .

24.  Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia 

ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania Muzeum.

25.  Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl 

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.kwidzyn.pl i w kasie Muzeum. 

2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. 

3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum. 

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.kwidzyn.pl oraz w kasach Muzeum. 

5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl lub rezerwacja@zamek.malbork.pl 

6. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych. 

NS