PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Edukacja muzealna / ''Ex Luto Marienburg - gotyk i jego inspiracje w muzealnych działaniach edukacyjnych

Warsztaty szkoleniowe dla muzealników

marienburg

Pracownia Działań Muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie i Muzeum Zamkowe w Malborku zapraszają na warsztaty szkoleniowe pod tytułem „Ex Luto Marienburg – gotyk i jego inspiracje w muzealnych działaniach edukacyjnych”, które odbędą się w dniach 24.10.- 29.10.2013r.


Gotyk w architekturze, rzeźbie, malarstwie i rzemiośle artystycznym pozostawił po sobie bogatą spuściznę w postaci okazałych zabytków. Zostawił też wiele więcej znaczeń niematerialnych. Przymiotnik gotycki żyje własnym życiem po dzień dzisiejszy.
Jakie są przejawy trwania gotyku w kulturze, literaturze, świadomości społecznej, religii, a nawet popkulturze? Dlaczego akurat ten styl stawał się często wizytówką identyfikującą kulturę Zachodu? Co sprawiło, że jest chyba najbardziej rozpoznawalnym stylem? Jak możemy te wszystkie wcielenia gotyku uprzystępniać naszej muzealnej publiczności?
Zapraszamy do niezwykłej wędrówki przez działania edukacyjne zainspirowane sztuką gotyku, odbywające się w scenerii największej w świecie gotyckiej warowni ceglanej, która od ponad 700 lat jest miejscem przenikania się różnych kultur, języków i narodów.

Pobierz zaproszenie (pdf)
 

 Ex Luto Marienburg – gotyk i jego inspiracje
w działaniach edukacyjnych.

 
Malbork 24.10-29.10.2013
 
RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW:
 
 Czwartek 24.10.2013
 
15.00 - OBIAD
16.00 -16.30Oficjalne powitanie uczestników, zapoznanie z programem warsztatów
                       
16.30 – 18.00 - Gotyk nie jedno ma imię – wokół pojęcia i jego wielu znaczeń. Wykład J.D. Artymowski

18.15 - KOLACJA
19.00 - autoprezentacja organizatorów.
 
 Piątek 25.102013
 
8.00- ŚNIADANIE
9.00-1.30 -Zamek w Malborku jako przykład architektury i sztuki gotyckiej
                   B. Jesionowski
                         
12.00-13.30  - Przewodnik po Gotyku. Wykład B. Artymowska
14.00 - OBIAD
15.30 -18.00 - Biblia pauperum zaklęta w kamieniach – warsztat edukacyjny - T. Bogdanowicz
                        
18.15 – KOLACJA
19.00 – Opcjonalne spotkania muzealne
 
Sobota 26.10.2013
 
8.00 - ŚNIADANIE
9.00 – 11.00 – Neogotyk, teoria i praktyka – prezentacja i oprowadzanie- A. Dobry, B. Butryn
                         
11.30-13.30 - Widmo króla i zakonnika - powieść gotycka – warsztaty edukacyjne, J.D. Artymowski
                       
14.00 - OBIAD
15.30 -18.00  - Aukcja zabytków – warsztaty edukacyjne – J. Justa
18.15 – KOLACJA
19.00 - Opcjonalne spotkania muzealne
 
Niedziela 27.10.2013
 
9.00 - ŚNIADANIE
10.00-12.00 - Święci orędownicy – rzeźba gotycka – prezentacja i zwiedzanie- M. Czapska
12.00 – 13.30 – Skryptorium gotyckie – warsztaty edukacyjne, PDM – Zamek Królewski w Warszawie
                         
14.00 - OBIAD
15.30 -18.00  - Chorał gregoriański – warsztaty muzyczne – T. Bogdanowicz
18.15 – KOLACJA
19.00 Opcjonalne spotkania muzealne
 
Poniedziałek 28.10.2013
 
8.00 - ŚNIADANIE
9.00 – 11.30  - Bedeker malborski – śladami minionej historii – warsztaty plenerowe - R.Rząd
                           
11.30 – 13.30 – Wyobraźnia gotycka –M. Stokowski
14.00 - OBIAD
15.30 -18.00 -  Maswerk i inne ikony gotyku – warsztaty edukacyjne – E. Kasprzyk
18.15 – KOLACJA
19.00 – Opcjonalne spotkania muzealne
 
WTOREK 29.10.2013
 
8.00 - ŚNIADANIE
9.00 -11.00 - Podsumowanie warsztatów.
                    Zwiedzanie zamku pokrzyżackiego w Malborku.

Pobierz ramowy program warsztatów (pdf)
 
 
                                                                                                                                                                                                                   logo
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.