PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaStraty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Edukacja muzealna / Internetowy konkurs historyczny SAMOCHODZIK I TEMPLARIUSZE


Chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę w zamku?

 

Weź udział w Nocnej Wyprawie
organizowanej specjalnie dla laureatów trzeciej edycji
Internetowego Konkursu Historycznego
organizowanego przez Muzeum Zamkowe w Malborku
z okazji 40 rocznicy
premiery polskiego serialu przygodowego
„Samochodzik i templariusze”
 

  

Zamek w Malborku ze względu na wyjątkowe walory historyczne i architektoniczne przyciąga coraz więcej filmowców z całego świata.
Na jego terenie realizowano wiele produkcji filmowych, z których ostatnia miała miejsce w listopadzie 2011 roku. Każda z nich zapisała się w szczególny sposób w historii tego obiektu i w naszej pamięci. Dzisiaj sięgamy do jednej z nich. Wybór nie był trudny. Pan Samochodzik jako muzealnik pokazuje młodemu pokoleniu, że wizyta w muzeum i spotkanie z historią może być wielką przygodą, a losy zabytkowych przedmiotów są nieraz bardziej pasjonujące niż najlepsze opowieści sensacyjne.
Wyjątkową wartość serialu podkreśla również fakt, że łączy on pokolenia. Od jego produkcji minęło już 40 lat, a przed ekranami nadal gromadzi dzieci, młodzież, ich rodziców i dziadków.
 

W tym roku Muzeum Zamkowe w Malborku
przygotowało wyjątkowo atrakcyjne nagrody

Główną nagrodę otrzyma trzech laureatów konkursu. Każdy z nich wraz ze swoją drużyną (max.6 osób) powędruje samodzielnie nocą przez mroczne zamkowe zakamarki poszukując śladów pozostawionych po dawnych mieszkańcach i gościach średniowiecznej twierdzy. W Nocnej Wyprawie będzie można wziąć udział w terminach: od 01 - 14 kwietnia oraz od 01 - 16 września 2012 roku. Alternatywnie laureaci mogą wybrać inną formę nagrody, którą będą vouchery (jeden imienny dla 5 osób), uprawniające do zwiedzenia Zamku w sezonie letnim 2012 roku (sezon letni rozpoczyna się 15 kwietnia i kończy 15 września).
Laureaci oraz pięć dodatkowo wylosowanych osób otrzymają także, autograf Stanisława Mikulskiego uzyskany specjalnie na okoliczność konkursu, DVD Samochodzik i templariusze oraz bogato ilustrowany katalog Pocztówki w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku autorstwa Artura Dobrego, stanowiący cenny nabytek dla badaczy, kolekcjonerów i wszystkich zainteresowanych historią dawnych Prus Wschodnich i Zachodnich.


Tutaj pobierz regulamin konkursu Regulamin konkursu pdf. 

 

 

ROZWIĄZANIE KONKURSU

W dniu 29 marca 2012 roku o godzinie 12.00 Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku -  Mariusz Mierzwiński w asyście pracowników Działu Edukacji wyłonił w drodze losowania ośmiu laureatów konkursu.
 
Wśród nagrodzonych znalazły się następujące osoby:

 

Magdalena Kruk – Nowy Staw (Nagroda Główna)
Andrzej Tomalik – Krążkowy (Nagroda Główna)
Jerzy Kolbusz – Gdynia (Nagroda Główna)

Jarosław Trojanowski – Malbork
Lucjan Wieczorek – Chorzów
Łukasz Kowalewski – Gdańsk
Tomasz Spich – Malbork
Krzysztof Sowiński – Poznań

 

Laureatom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!

 

losowanie laureatów konkursu

 

 fot. B.L. Okońscy

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.