PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Edukacja muzealna / Internetowy Konkurs Historyczny ŚLADAMI ZAMKOWEJ HISTORII


 INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY!!!

 

W dniu 7 kwietnia 2011 o godzinie 14.00 Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku p. Mariusz Mierzwiński w asyście pracowników Działu Edukacji, Promocji oraz Pracowni Plastycznej, wyłonił w drodze losowania trzech laureatów konkursu, którzy otrzymają bilety rodzinne na XII edycję inscenizacji Oblężenie Malborka, są to:

Żaneta Płosa – Warszawa
Anna Łastowska
– Elbląg
Tomasz Tomalik
– Krążkowy

 

Dyrektor wylosował również siedmiu uczestników konkursu, którzy otrzymają wydawnictwa MZM oraz prezentację multimedialną o zamku, pt. Malbork.
Wśród nagrodzonych znalazły się następujące osoby:

Barbara Procelli – Malbork
Jakub Niciak
– Przeczyce
Tadeusz Łachacki
– Malbork
Arkadiusz Kania
– Lichnowy
Tomasz Wąsik
– Malbork
Katarzyna Prychła
– Gdańsk
Artur Lengier
– Tczew

 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a pozostałym uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

Do następnego kliknięcia!
 

 

 Konkurs Historyczny – losowanie nagród

Konkurs Historyczny – losowanie nagród

Fot. B. i L. Okońscy 

 


 

Chcesz zobaczyć XII edycję inscenizacji Oblężenie Malborka?

Weź udział w internetowym konkursie historyczny Śladami zamkowej historii organizowanym z okazji 50-lecia działalności Muzeum Zamkowego w Malborku.

Rocznica działalności Muzeum Zamkowego w Malborku stała się przyczynkiem do przeprowadzenia kolejnej, drugiej edycji Internetowego Konkursu Historycznego. Pierwsza, ciesząca się dużym zainteresowaniem ze strony internautów pokazała, że nagroda w postaci wędrówki szlakiem tajemnic najpotężniejszej na świecie ceglanej warowni jest nietuzinkowym przeżyciem i warto o nią zawalczyć!

 

Tym razem trzy wylosowane osoby otrzymają wyjątkowe bilety na XII edycję inscenizacji Oblężenie Malborka w terminie 22-23 lipca 2011 roku. Każdy laureat konkursu będzie mógł zaprosić na widowisko czterech członków swojej rodziny lub przyjaciół. Zwycięzcy i ich bliscy, jako specjalni goście Muzeum, zasiądą na trybunie przeznaczonej dla VIP-ów. Nagrodzeni oraz siedem dodatkowo wylosowanych osób otrzyma także wartościowe wydawnictwa Muzeum.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.