PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Edukacja muzealna / Konkurs historyczny i plastyczny

UWAGA!

Znane są już wyniki konkursu plastycznego „Moje ulubione miejsce na Zamku Krzyżackim w Malborku”.


Kategoria I-III

I miejsce: Oliwia Spiżewska – SOSW Malbork
II miejsce: Martyna Krzyżosiak – Szkoła Podstawowa nr 2 Malbork
III miejsce: Milena Thiede – Szkoła Podstawowa nr 3 Malbork


Wyróżnienia:
Maya Rakowski – Szkoła Podstawowa nr 3 Malbork
Laura Walczak – Szkoła Podstawowa nr 5 Malbork
Beniamin Rogowski – Państwowe Ognisko Plastyczne Malbork
Jan Michalewicz – Szkoła Podstawowa nr 5 Malbork
Laura Topyło – Szkoła Podstawowa nr 5 Malbork
Weronika Kosmolska – Szkoła Podstawowa nr 8 Malbork


 Kategoria IV-VI

I miejsce: Michał Sajkowski – Szkoła Podstawowa nr 2 Malbork
II miejsce: Malwina Szczutowska – Szkoła Podstawowa nr 2 Malbork
II miejsce: Paweł Rudnicki – Szkola Podstawowa nr 2 Malbork
III miejsce: Weronika Wieliczko – Szkoła Podstawowa nr 3 Malbork


Wyróżnienia:
Ada Lalikowska – Szkoła Podstawowa nr 2 Malbork
Amelia Tuńska – Szkoła Podstawowa nr 3 Malbork
Aleksandra Pyziak – Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
Julia Woźniak – Państwowe Ognisko Plastyczne Malbork
Daniel Ciepliński – MOW Malbork


Kategoria gimnazjum

I miejsce: Anna Jaskółowska – SOSW Malbork
II miejsce: Kinga Kapusta – Gimnazjum nr 2 Malbork
III miejsce: Zuzanna Kochańska – Gimnazjum nr 2 Malbork

Wyróżnienia:
Julia Drzewiecka – Gimnazjum nr 3 Malbork
Julia Czech – Gimnazjum nr 2 Malbork

 

Pobierz wyniki konkursu plastycznego „Moje ulubione miejsce na Zamku Krzyżackim w Malborku” (doc)

Pobierz protokół z konkursu plastycznego „Moje ulubione miejsce na Zamku Krzyżackim w Malborku” (doc)

 


Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzypowiatowym Konkursie Historycznym organizowanym dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Czy znasz Zamek Krzyżacki w Malborku”.
Szczegóły w złącznikach do pobrania:
 

Karta zgłoszenia konkursu historycznego (pobierz)
Regulamin konkursu historycznego (pobierz)
 

Ogłaszamy również konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Moje ulubione miejsce na Zamku krzyżackim w Malborku”.
Szczegóły w załącznikach:
 

Karta zgłoszenia konkursu plastycznego (pobierz)
Regulamin konkursu plastycznego (pobierz)


 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.