PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online

Edukacja muzealna / Konkurs plastyczny MOJE MUZEUM

 

Konkurs plastyczny Moje Muzeum - banner 

 

Wyniki konkursu plastycznego Moje Muzeum!

 

W dniu 10 maja 2011 r., w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku zebrała się specjalnie powołana komisja, aby rozstrzygnąć wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Moje muzeum, organizowanego w ramach obchodów roku jubileuszowego. Celem konkursu było umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie własnego muzeum (zbiorów, kolekcji) w dowolnej formie i technice plastycznej. Na konkurs wpłynęła imponująca liczba prac; otrzymaliśmy 262 prace, w tym 32 w formie multimedialnej oraz 43 w formie albumowej.

 

Kliknij aby powiększyć:

Konkurs Moje MuzeumKonkurs Moje MuzeumKonkurs Moje MuzeumKonkurs Moje Muzeum
 

 

Do konkursu przystąpiły dzieci i młodzież w pięciu kategoriach wiekowych. Ilość prac w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

I. przedszkola (57 prac)
II. klasy I-III (85 prac)
III. klasy IV-VI (60 prac)
IV. gimnazjum (41 prac)
V. szkoły ponadgimnazjalne (18 prac)

 

Dla Komisji w składzie:

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

Członkowie Komisji Konkursowej
Justyna Lijka, kustosz, Gabinet Rycin MZM
Jolanta Kacperska, starszy plastyk, Pracownia Plastyczna MZM
Tomasz Bogdanowicz, kustosz, kierownik Działu Edukacji MZM
Hanna Wojcieszkiewicz, asystent, Dział Edukacji MZM
Magdalena Olbryś, asystent, Dział Edukacji MZM

Sekretarz Komisji Konkursowej
Karolina Penca, Dział Edukacji MZM

 

niezwykle trudny okazał się wybór najlepszych prac i wyłonienie laureatów. Poziom nadesłanych prac był wyjątkowo wysoki. Pomysłowość kolekcji i sposoby przedstawienia zbiorów naprawdę zaskakiwały i często przyprawiały członków komisji o uśmiech na twarzy. Po niezwykle trudnych i burzliwych obradach, komisja ostatecznie wybrała 15 najlepszych prac (laureaci I, II i III miejsca) oraz przyznała 13 wyróżnień.

 

Laureaci:

Nagrodę Grand Prix komisja jednogłośnie przyznała Fryderykowi Zielińskiemu z ZS w Ciechowie

Ze względu na wysoki poziom artystyczny i pomysłowość wyróżniono pracę Zbigniewa Nowaka z Torunia i przyznano Nagrodę Dyrektora

 

Nagrody w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I

I miejsce – Marcin Krzyżosiak, Przedszkole Niepubliczne Bratek w Malborku
II miejsce – Oliwia Laskowska, Przedszkole Nr 8 w Malborku
III miejsce – Martyna Ziemińska, Przedszkole Nr 8 w Malborku

 

Kategoria II

I miejsce – Jakub Kussowski, SP Nr8 w Malborku
II miejsce – Jakub Skórka, SP Strzyżowice
III miejsce – Maja Martyniak, SP Nr 9 w Malborku

 

Kategoria III

I miejsce – Kaja Budzyńska, SP Nr 3 w Malborku
II miejsce – Krzysztof Molenda, ZSP w Drewnicy
III miejsce – Kamil Sztejka, SP w Trzemiętowie

 

Kategoria IV

I miejsce – Ida Gliszczyńska, Gimnazjum w Poznaniu
II miejsce – Paulina Karzyńska, Gimnazjum w Gniewie
III miejsce – Monika Klechamer, Gimnazjum w Świebodzinie

 

Kategoria V

I miejsce – Katarzyna Sawicka , Liceum Plastyczne w Supraślu
II miejsce – Martyna Jędrzejewska, Liceum Plastyczne w Słupsku
III miejsce – Katarzyna Fiałek, Ognisko Plastyczne w Malborku

 

Wyróżnienia:

Wiktoria Golec
Leon Ziniewicz
Małgorzata Pakuła
Maciej Borowicz
Zofia Lalak
Aleksandra Nowacka
Paweł Ścibor
Paulina Dwornicka
Magdalena Bryła
Gabriela Kenyeres
Marta Ziętek

Patrycja Kwiatkowska

 

Dnia 27 maja 2011 r., o godzinie 17.00 w Przyziemiu Ośrodka Konferencyjnego Karwan Muzeum Zamkowego w Malborku, podczas otwarcia pokonkursowej wystawy wszystkich nadesłanych prac, odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Jednocześnie Muzeum Zamkowe w Malborku prosi o kontakt (tel. + 48 55 647 09 83) opiekunów oraz uczestników konkursu, którzy indywidualnie nadesłali prace w celu ustalenia odbioru nagród, w sytuacji, gdy nie będą mogli być w tym dniu w Malborku.

 

Organizatorzy bardzo dziękują uczniom za udział w konkursie, a nauczycielom i opiekunom młodych kolekcjonerów za osobiste zaangażowanie w przygotowaniu podopiecznych do konkursu.

 Ogłoszenie wyników 13 maja 2011r.

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza konkurs MOJE MUZEUM z atrakcyjnymi nagrodami!

Wielu z nas ma swoje SKARBY – KOLEKCJE: płyt, gier, żołnierzyków, liści, znaczków, papierków po czekoladkach, kwiatów, zabawek, śrubek, książek, kamieni, kopert, puszek, plakatów, butów, rękawiczek, narzędzi, czy kto tam co sobie wymyślił…

Pochwal się tym!

Pokaż nam swoją kolekcję!

 

Nagroda główna – LUSTRZANKA CYFROWA NIKON D3100!

 

Lustrzanka cyfrowa Nikon D3100

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.