PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Edukacja muzealna / Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011, 2012, 2013

Plener fotograficzno – malarski, 2013

 

W szóstej już edycji pleneru fotograficzno – malarskiego młodych artystów z Supraśla, powstało wiele nowych interpretacji i narracji inspirowanych tą górą cegieł.
 
 
kliknij aby przeglądać zdjęcia:
(jeżel nie widać obrazów proszę zainstalować wtyczkę Adobe Flashplayer)
 
plener fotograficzny foto 2013  plener fotograficzny foto 2013
 
plener fotograficzny foto 2013  plener fotograficzny foto 2013
 
plener fotograficzny foto 2013  plener fotograficzny foto 2013
 
plener fotograficzny foto 2013
 
plener fotograficzny foto 2013  plener fotograficzny foto 2013
 
plener fotograficzny foto 2013
 
plener fotograficzny foto 2013  plener fotograficzny foto 2013
 
plener fotograficzny foto 2013

Plener fotograficzno – malarski, 2012
W piątej edycji pleneru, powstały kolejne, inspirowane naszymi małymi cegłami, wielkie dzieła młodych Artystów z Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu.
A oto okruchy: 
kliknij aby przeglądać zdjęcia:
(jeżel nie widać obrazów proszę zainstalować wtyczkę Adobe Flashplayer)

kliknij aby przeglądać zdjęcia:
(jeżel nie widać obrazów proszę zainstalować wtyczkę Adobe Flashplayer)

  


W dniach od 27 czerwca do 2 lipca 2011 roku, grupa młodzieży z Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu, brała udział w plenerze fotograficzno-filmowym i malarskim. To już czwarta edycja warsztatów dla licealistów z Supraśla. Młodzi adepci sztuki cyfrowego obrazu oraz akwareli i ołówka, poznali nasz gotycki skarb ceglany od podszewki a ich prace pełne są osobistego odbioru atmosfery średniowiecznego klasztoru mnichów-rycerzy i rezydencji Wielkich Mistrzów.
 

Poniżej dzielimy się efektami pracy naszych gości:
Prezentacja się nie wyświetla? Pobierz z internetu darmową wtyczkę Adobe Flash Player!


A oto dokumentacja pleneru:

Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011  Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011

Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011  Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011

Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011  Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011

Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011  Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011

Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011  Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011

Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011  Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011

Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011  Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011

Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011  Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011

Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011  Plener fotograficzno-filmowy i malarski 2011

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.