PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Edukacja muzealna / Plener fotograficzny Malbork 2010

28 czerwca – 03 lipca 2010

Już po raz drugi gościliśmy w zamku młodzież z Liceum Plastycznego w Supraślu. Opiekunami grupy byli Tomasz Modelski i Katarzyna Zabłocka.

Oto efekty ich pracy:

Agata Gołaszewska

fotografia Agaty Gołaszewskiej    fotografia Agaty Gołaszewskiej

fotografia Agaty Gołaszewskiej fotografia Agaty Gołaszewskiej fotografia Agaty Gołaszewskiej

 

Anna Bek

fotografia Anny Bek fotografia Anny Bek fotografia Anny Bek

fotografia Anny Bek    fotografia Anny Bek

 

Dagna Wrażeń

fotografia Dagny Wrażeń   fotografia Dagny Wrażeń

fotografia Dagny Wrażeń

fotografia Dagny Wrażeń   fotografia Dagny Wrażeń

 

Daria Kondracka

fotografia Darii Kondrackiej   fotografia Darii Kondrackiej   fotografia Darii Kondrackiej

fotografia Darii Kondrackiej   fotografia Darii Kondrackiej

 

Edyta Konstantynowicz

fotografia Edyty Konstantynowicz     fotografia Edyty Konstantynowicz

fotografia Edyty Konstantynowicz  fotografia Edyty Konstantynowicz  fotografia Edyty Konstantynowicz

 

Irmina Wakulewska

fotografia Irminy Wakulewskiej  fotografia Irminy Wakulewskiej  fotografia Irminy Wakulewskiej

fotografia Irminy Wakulewskiej    fotografia Irminy Wakulewskiej

 

Justyna Aksinowicz

fotografia Justyny Aksinowicz     fotografia Justyny Aksinowicz

fotografia Justyny Aksinowicz  fotografia Justyny Aksinowicz   fotografia Justyny Aksinowicz

 

Karolina Aksinowicz

fotografia Karoliny Aksinowicz    fotografia Karoliny Aksinowicz

fotografia Karoliny Aksinowicz    fotografia Karoliny Aksinowicz

fotografia Karoliny Aksinowicz

 

Krzysztof Raczkowski 

fotografia Krzysztofa Raczkowskiego fotografia Krzysztofa Raczkowskiego fotografia Krzysztofa Raczkowskiego

fotografia Krzysztofa Raczkowskiego    fotografia Krzysztofa Raczkowskiego

akwarela Krzysztofa Raczkowskiego      akwarela Krzysztofa Raczkowskiego

 

Marcin Hryniewski

fotografia Marcina Hryniewskiego   fotografia Marcina Hryniewskiego

fotografia Marcina Hryniewskiego   fotografia Marcina Hryniewskiego

fotografia Marcina Hryniewskiego

 

 Michał Ostaszewski – syn Stanisława

fotografia Michała Ostaszewskiego – syna Stanisława    fotografia Michała Ostaszewskiego – syna Stanisława

fotografia Michała Ostaszewskiego – syna Stanisława    fotografia Michała Ostaszewskiego – syna Stanisława

fotografia Michała Ostaszewskiego – syna Stanisława

 

Paulina Czarniecka

fotografia Pauliny Czarnieckiej fotografia Pauliny Czarnieckiej fotografia Pauliny Czarnieckiej

fotografia Pauliny Czarnieckiej   fotografia Pauliny Czarnieckiej

akwarela Pauliny Czarnieckiej

 

Ewelina Bunia

akwarela Eweliny Bunia

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.