PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Edukacja muzealna / Warsztaty

 

 

warsztaty kaligrafii - Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku zaprasza do nowo otwartego skryptorium zamkowego. Pomysł stworzenia skryptorium narodził się dwa lata temu. Zainspirowani przez warsztaty kaligrafii, które poprowadzili dla muzealników w Malborku pracownicy Muzeum Pałacu w Wilanowie Janusz Korzeniowski i Katarzyna Pietrzak opracowaliśmy nasz projekt. Odbyliśmy gruntowne studia poznając Skryptorium Villa Nova w ogrodach wilanowskich oraz ucząc się pisma tekstury gotyckiej na spotkaniu poprowadzonym przez słynną historyk sztuki z Krakowa panią Barbarę Bodziony.
Skryptorium to antidotum na zawrotne tempo współczesnego życia, sposób na wyciszenie, skupienie, szukanie nieskazitelności. Tutaj będzie można, jak dawniej, w zaciszu średniowiecznego klasztoru poznać tajniki pracy kopisty, pisma, druku i księgi. Wziąć do ręki gęsie pióro, zamoczyć w kałamarzu z atramentem i doświadczyć, że w trakcie pisania „Choć tylko trzy palce piszą, to jednak trudzi się całe ciało”, jak przekazał nam jeden z braci benedyktynów.
Szacuje się, że np. ręczne przepisywanie Biblii przez kopistę trwało około trzech lat. Dopiero wynalazek druku znacznie przyspieszył ten proces. W naszym skryptorium prezentujemy także rekonstrukcję prasy z czasów Johannesa Gutenberga, aby pokazać proces druku.
Poniżej zamieszczamy serwis fotograficzny z naszych działań mających na celu wyposażenie pracowni kaligrafii i drukarstwa na zamku w Malborku. Przedstawiamy także poprowadzone przez pracowników naszego muzeum lekcje kaligrafii realizowane w ramach programu Kultura Dostępna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Od września br. Dział Edukacji serdecznie zaprasza uczniów na warsztaty kaligrafii, na których będzie można nauczyć się sztuki starannego i estetycznego pisania, często również zdobionego artystycznie.
Proponujemy zajęcia jednorazowe lub cykliczne realizowane po konsultacji z nauczycielem, dostosowane do indywidualnych umiejętności uczniów.
W celu umówienia zajęć prosimy o kontakt z Działem Edukacji pod nr tel. 55/6470982, 983, 984. Na warsztaty przyjmujemy grupy liczące do 15 osób.

 

warsztaty drukarstwa – poznanie dawnych sposobów drukowania tekstów, prezentacja prasy drukarskiej z czasów Jana Gutenberga i jej praktyczne zastosowanie.


warsztaty układania mozaiki – praktyczne układanie mozaiki na przykładzie figury Madonny z zamku.


warsztaty witrażu – odpowiedź na pytanie co to jest witraż? jak dawniej wytwarzano witraże? praktyczne tworzenie witraża z papieru lub innych materiałów  


Serdecznie  zapraszamy.
 

warsztaty kaligrafii

warsztaty kaligrafii

warsztaty kaligrafii

warsztaty kaligrafii

warsztaty kaligrafii

warsztaty kaligrafii

warsztaty kaligrafii

warsztaty kaligrafii

warsztaty kali

warsztaty kaligrafii

zdjecie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.