PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wydarzenia / Limitowana edycja kalendarza MZM na rok 2021 już w sprzedaży!Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaProjekt rzezba czeska

Godziny otwarcia / Nocne zwiedzanie - sezon zimowy - oferta chwilowo niedostępna!!!

OFERTA CHWILOWO NIEDOSTEPNA !!!

 

 

Noc na międzymurzy

 

POZNAJ ZAMEK W INNYM ŚWIETLE…


Zabierzemy Ciebie w niezwykłą wędrówkę po malborskim zamku, gdzie magia iluminowanych średniowiecznych murów pozostawi na Tobie niezapomniane wrażenie. Zamek poznasz w towarzystwie przewodnika w stroju krzyżackim. Z nami przemierzysz dziedzińce, tarasy, krużganki oraz wybrane wnętrza zamkowe.

 

Nocne zwiedzanie zamku organizowane jest wyłącznie na zamówienie, godzina rozpoczęcia zwiedzania ustalana jest indywidualnie.

Rezerwacje pod nr tel. 055 647 08 57 karwan@zamek.malbork.pl

 

UWAGA!

W marcu organizujemy specjalnie nocne zwiedzanie dla osób indywidualnych.

Terminy:
Piątek - 6.03, 13.03, 20.03, 27.03 - 2020 r.
Godzina rozpoczęcia zwiedzania - 19.30

WIĘCEJ INFORMACJI - KLIKNIJ

 


Czas zwiedzania - ok.1,5h


Nocne zwiedzanie zamku

► zwiedzanie z przewodnikiem w jęz. polskim – 30 PLN / os., opłata ulgowa – 20 PLN / os.
(w cenie opłata przewodnicka i 8% VAT)
► zwiedzanie z przewodnikiem w jęz. obcym– 40 PLN / os., opłata ulgowa– 30 PLN / os.
(w cenie opłata przewodnicka i 8% VAT)

W przypadku grup mniejszych niż 20 osób obowiązuje opłata ryczałtowa:
► zwiedzanie z przewodnikiem w jęz. polskim– 600 PLN, opłata ulgowa – 400 PLN
► zwiedzanie z przewodnikiem w jęz. obcym – 800 PLN, opłata ulgowa – 600 PLN

Nie dołączamy do grup zamówionych osób indywidualnych.

 

 
Bilet ulgowy przysługuje:
•    młodzieży uczącej się
•    nauczycielom
•    wychowawcom placówek oświatowych, opiekuńczych, zakładów, ośrodków i schronisk dla nieletnich
•  emerytom i rencistom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
•    osobom odznaczonym Za opiekę nad zabytkami, Zasłużony działacz kultury

Osoby, którym przysługują ww. ulgi prosimy o okazanie stosownych dokumentów.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.