PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj Muzeum

Historia / Wielcy mistrzowie

 

mapka

 

Bractwo szpitalników w Akce (do 1230 r.)       
1.    Sibrand    1190       
2.    Gerard    1192       
3.    Heinrich    1193/94       
4.    Ulrich    1195       
5.    Heinrich    1196    
 
Zakon rycerski  w Akce (do 1230 r.)     
1.    Heinrich Walpot    1198-1200       
2.    Otto von Kerpen      1200-1208       
3.    Heinrich von Tunna, zw. Bart    1208-1209       
4.    Hermann von Salza    1209-1239    
 
Montfort (1230-1271)       
5.    Konrad von Thüringen    1239-1240       
6.    Gerhard von Malberg    1240-1244       
7.    Heinrich von Hohenlohe    1244-1249       
8.    Gunther von Wüllersleben    1249-1252       
9.    Poppo von Osterna      1252-1256       
10.    Anno von Sangerhausen    1256-1273    
 
Akka (1271-1291)       
11.    Hartman von Heldrungen    1273-1282       
12.    Burchard von Schwanden    1282-1290    
 
Wenecja (1291-1309)       
13.    Konrad von Feuchtwangen    1291-1296       
14.    Gotfried von Hohenlohe    1297-1303       
15.    Siegfried von Feuchtwangen    1303-1311    
 
Malbork (1309-1457)        
16.    Karl von Trier    1311-1324       
17.    Werner von Orseln    1324-1330       
18.    Luther von Braunschweig    1331-1335       
19.    Dietrich von Altenburg    1335-1341       
20.    Ludolf König    1342-1345       
21.    Heinrich Dusemer    1345-1351       
22.    Winrich von Kniprode    1352-1382       
23.    Konrad Zöllner von Rotenstein    1382-1390       
24.    Konrad von Wallenrode    1391-1393       
25.    Konrad von Jungingen    1393-1407       
26.    Ulrich von Jungingen    1407-1410       
27.    Heinrich von Plauen    1410-1413       
28.    Michael Küchmeister    1414-1422       
29.    Paul von Rusdorf    1422-1441       
30.    Konrad von Erlichshausen    1441-1449    
 
Królewiec (1457-1525)       
31.    Ludwig von Erlichshausen    1450-1467       
32.    Heinrich Reuss von Plauen    1469-1470       
33.    Heinrich Reffle von Richtenberg    1470-1477       
34.    Martin Truchsess von Wetzhausen    1477-1489       
35.    Johann von Tiefen    1489-1497       
36.    Friedrich von Saksen    1498-1510       
37.    Albrecht von Brandenburg-Ansbach    1511-1525    
 
Mergentheim (1525-1809)        
38.    Walter von Cronberg    1527-1543       
39.    Wolfgang Schutzbar, zw. Milchling    1543-1566       
40.    Georg Hund von Wenckheim    1566-1572       
41.    Heinrich von Bobenhausen    1572-1590/95       
42.    Maximilian von Östereich    1590/95-1618       
43.    Karl von Östereich    1619-1624       
44.    Johann Eustach von Westernach    1625-1627       
45.    Johann Kaspar von Stadion    1627-1641       
46.    Leopold Wilhelm von Östereich    1641-1662       
47.    Karl Joseph von Östereich    1662-1664       
48.    Johann Kaspar vn Ampringen    1664-1684       
49.    Ludwig Anton von Pfalz-Neuburg    1684-1694       
50.    Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg    1694-1732       
51.    Clemens August von Bayern    1732-1761       
52.    Karl Alexander von Lothringen    1761-1780       
53.    Maximilian Franz von Östereich    1780-1801       
54.    Karl Ludwig von Östereich    1801-1804    
 
Wiedeń (od 1809 r.)       
55.    Anton Victor von Östereich    1804-1835       
56.    Maximilian Joseph von Östereich-Este    1835-1863       
57.    Wilhelm von Östereich    1863-1894       
58.    Eugen von Östereich    1894-1923    
 
Zakon duchowny w Wiedniu (od 1809 r.)     
59.    dr Norbert Klein    1923-1933       
60.    Paul Heider    1933-1936       
61.    Robert Schälzky    1936-1948       
62.    dr Marian Tumler    1948-1970       
63.    Ildefons Pauler    1970-1988       
64.    dr Arnold Othmar Wieland    1988-2000       
65.    dr Bruno Platter    od 2000    

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.