PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku
06-02-2019

Informacje / XXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego – Malbork 2020

XXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego – Malbork 2020

XXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego – Malbork 2020

 

Szanowni Państwo,

 

Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego stało się przez lata jedną z najbardziej rozpoznawalnych form działalności Muzeum Zamkowego w Malborku. Od pierwszej edycji, jaka miała miejsce w 1963 roku, niezmiennie cieszy się uznaniem wśród artystów grafików z całego świata oraz koneserów tej formy sztuki graficznej. W ciągu minionych 55 lat odbyło się 26 edycji tej cyklicznej i unikatowej imprezy artystycznej, dzięki której malborski zamek stał się światowym centrum artystycznego ekslibrisu, a organizowane przy tej okazji wystawy były wydarzeniami przyciągającymi rzesze zwiedzających.

 

Biennale odbywało się regularnie co dwa lata, ale już kilkakrotnie zdarzały się odstępstwa od tej reguły. Nigdy nie przełożyło się to na spadek popularności i artystycznego poziomu imprezy, a wręcz przeciwnie dawało artystom „oddech”, pozwalający na przygotowanie lepszych prac.

 

Pragniemy poinformować, że w tym roku także z przyczyn organizacyjnych postanowiliśmy zrobić dłuższą przerwę i otwarcie najbliższej 27. edycji Biennale zostało przesunięte na rok 2020. Jednocześnie zapewniamy, że Biennale zgodnie z wieloletnią tradycją zachowa swoją dotychczasową formułę. W związku ze zmianą terminu, zaproszenie do udziału w konkursie otrzymacie Państwo we wrześniu 2019 roku. Miło także poinformować, że wystawą towarzyszącą Biennale będzie prezentacja bogatego dorobku gdańskiej artystki, Pauliny Binek.

 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu artystycznym, które jest dla nas powodem do dumy i satysfakcji, a które na trwałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez kulturalnych nie tylko malborskiego Muzeum.

 

Łączę wyrazu szacunku

Dr hab. Janusz Trupinda

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.