PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna onlineStraty wojenne
17-08-2019

Informacje / Dyrektor Janusz Trupinda o zdarzeniu w kościele NMP.

Dyrektor Janusz Trupinda o zdarzeniu w kościele NMP.Dyrektor Janusz Trupinda o zdarzeniu w kościele NMP.Dyrektor Janusz Trupinda o zdarzeniu w kościele NMP.

Szanowni Państwo!

 

W dniu 16 sierpnia mieliśmy do czynienia z bardzo niebezpiecznym zdarzeniem, jakim było pojawienie się ognia w kościele zamkowym na zamku w Malborku. W związku z tym przedstawiam nasze pierwsze ustalenia, dotyczące przebiegu wydarzeń.

 

Przebieg akcji gaśniczej

O 20.41 elektroniczny system przeciwpożarowy zasygnalizował pojawienie się dymu w kościele zamkowym Zgodnie z procedurą na miejsce udał się patrol Straży Zamkowej celem weryfikacji sygnału. Po stwierdzeniu ognia (godz. 20.43) przystąpił do gaszenia z użyciem gaśnic. Jednocześnie wezwano Straż Pożarną, która przybyła na miejsce o godz. 20.50. Strażacy przystąpili do dogaszania zarzewia ognia, a następnie do oddymiania pomieszczenia. O godz. 00.15 Straż Pożarna opuściła teren Muzeum.

 

Przyczyny

Według wstępnych ustaleń firma zewnętrzna pracująca na zamku opuszczając teren przed zamknięciem Muzeum o godz. 19.00 pozostawiła swoje rzeczy (tkaniny, narzędzia, przewody) w pobliżu wyłączonego wówczas reflektora obsługującego widowisko „Światło i dźwięk” oraz używanego do iluminacji zamku w czasie „Nocnego zwiedzania zamku”. Nie wzięli pod uwagę, że reflektor ten (podobnie jak drugi znajdujący się kościele) załączany jest później na potrzeby wymienionych imprez. Reflektor po włączeniu rozgrzewa się do wysokiej temperatury i to zapewne od niego zajęła się tkanina, a później przewód znajdującego się blisko przedłużacza i następne rzeczy znajdujące się na posadzce. Być może też na reflektor spadła tkanina zabezpieczająca rusztowanie? W każdym razie duże zadymienie wnętrza wzięło się od spalonej izolacji przewodu przedłużacza nawiniętego na bęben. Tyle wiemy na dzień dzisiejszy.

 

Skutki

Najważniejsze, że nie doszło do jakichkolwiek strat w substancji zabytkowej kościoła. Uszkodzeniu uległa niewielka część ściany południowej odbudowanej po II wojnie światowej i pokrytej tynkiem w 2016 r. Zabrudzona została kamienna posadzka świątyni, także położona w 2016 r. W związku z tym usuwanie skutków zdarzenia polegać będzie na: - oczyszczeniu tynków z sadzy na powierzchni ok. 15 m2; - skuciu i zrekonstruowaniu tynku na powierzchni około 2 m2; - oczyszczeniu posadzki z sadzy i proszku gaśniczego na sucho, a następnie na mokro - odkurzeniu całego wnętrza z proszku gaśniczego. Szacujemy, że koszt prac naprawczych może zamknąć się w przedziale od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

 

Wnioski

W związku z powyższym najbardziej prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia w kościele zamkowym było umieszczenie łatwopalnych materiałów zbyt blisko reflektora o dużej mocy, który w trakcie pracy rozgrzewa się do wysokiej temperatury. Zauważyć należy, że do zdarzenia doszło już po zamknięciu Muzeum, w momencie, kiedy na terenie kościoła nie przebywali pracownicy Muzeum, ani firm zewnętrznych. Podkreślić należy prawidłowe zadziałanie zmodernizowanego ostatnio i rozbudowanego Systemu Sygnalizacji Pożaru. Jest to w tej chwili jeden z najnowocześniejszych systemów działających w polskich muzeach, co potwierdziło się w praktyce. Bez zarzutu i profesjonalnie zareagowała Wewnętrzna Służba Ochrony oraz malborska Straż Pożarna, z którą regularnie prowadzimy konsultacje i ćwiczenia, potrzebne przy tak trudnym dla Strażaków obiekcie, jakim jest zamek w Malborku. Podobnie zresztą współpracujemy w naszych Oddziałach, w Sztumie i Kwidzynie. Jeszcze raz bardzo dziękuję Kolegom ze Straży Zamkowej oraz malborskim Strażakom za bardzo profesjonalne i sprawne działanie. Bardzo dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i otuchy w tych nerwowych chwilach. Doceniam to bardzo.

 

W związku z przygotowaniami do wystawy „Mądrość zbudowała sobie dom” Państwo krzyżackie w Prusach kościół zamkowy miał zostać zamknięty dla turystów od 19 sierpnia, ale musimy go wyłączyć z ruchu turystycznego już od dziś. Bardzo przepraszamy za nieoczekiwane utrudnienia. Wierzę, że 14 września zobaczycie Państwo to wyjątkowe wnętrze w zupełnie nowym wymiarze.

 

Z poważaniem

dr hab. Janusz Trupinda

Dyrektor

Muzeum Zamkowe w Malborku

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.