PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"
14-10-2018

Informacje / I Bieg dwóch zamków Sztum - Malbork - czasowe utrudnienia w ruchu

Bieg dwóch zamków Sztum - Malbork 14.10.2018 - czasowe utrudnienia w ruchu.

Organizatorzy informują o wyłączeniu poniższych ulic z ruchu dla pojazdów w godzinach 12.00-15.05.

 

Trasa biegu oraz rajdu rowerowego

Start: zamek w Sztumie - parking przy zamku (droga wewnętrzna) - ul. Władysława IV - bulwar zamkowy wzdłuż Jeziora Zajezierskiego (Sztumskiego) - droga gruntowa wzdłuż torów kolejowych - przejazd kolejowy - ul. Reja (droga powiatowa nr 3169g) - ul. Żeromskiego (droga powiatowa nr 3170g) - Sztumskie Pole ul. Żeromskiego (droga wojewódzka nr 603) - droga w kierunku  ul. Łąkowej - ul. Łąkowa - tereny leśne Nadleśnictwa Kwidzyn – Gościszewo - droga w kierunku śluzy Szonowo - Malbork, bulwar im. Macieja Kilarskiego (przy rzece Nogat) - ul. Starościńska - meta: Muzeum Zamkowe w Malborku.

 

"Za utrudnienia serdecznie przepraszamy, jednocześnie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatów sztumskiego oraz malborskiego do kibicowania. Z wielkimi podziękowaniami organizatorzy: Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Organizacja Imprez Sportowych Valdano."

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.