PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumPocztowe kartki okolicznościowe z napisem 60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-202160-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku - Zapraszamy na konkurs wspomnień
01-02-2021

Informacje / Jesteśmy z Wami! Zapraszamy do zwiedzania od 1 lutego 2021

Jesteśmy z Wami! Zapraszamy do zwiedzania od 1 lutego 2021

Z radością informujemy, że od 1 lutego możliwe jest częściowe zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku! Od wtorku zapraszamy na nowa trasę , w ramach której będzie można przejść się naszą Trasą Zieloną i zwiedzić kilka pomieszczeń w Zamku Wysokim, w tym Kościół, Kapitularz i Gdanisko. Dla zwiedzających otwarte zostaną Dormitoria, w których prezentujemy „Bilde von Prage. Czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 roku w państwie krzyżackim w Prusach”, która dostępna jest dla zwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku od 1 lutego.  Zwiedzanie odbywa się z audio przewodnikiem. Cieszymy się, że jesteśmy z Wami!


Trasa ta dostępna będzie od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-16.00.  Ostatnie wejście zaplanowane jest na 13.30. Cena biletu na tę trasę  to 30 zł za bilet normalny i 25 zł za bilet ulgowy , w tym opłata za audio przewodnik.


W poniedziałki zapraszamy do bezpłatnego zwiedzania Trasą Zieloną, opłata za audio przewodnik wynosi 10 zł.

 

 

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.