PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa „Bursztynowe Opus Pauliny Binek” od 6 czerwca w Muzeum Zamkowym w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumOdkryjmy wspólnie Smaki Dziedzictwa!
01-01-1970

Informacje / Muzeum Zamkowe wMalborku otwarte bezpłatnie dla pracowników służby zdrowia.

Muzeum Zamkowe wMalborku otwarte bezpłatnie dla pracowników służby zdrowia.

Drogie lekarki i  lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, opiekunki i opiekunowie medyczni oraz ratownicy medyczni zapraszamy was bezpłatnie do zwiedzania Trasy Zielonej Muzeum Zamkowego w Malborku raz terenów zielnych wokół Zamku w Kwidzynie i dziedzińca na Zamku w Sztumie. Wiemy, że możecie tego bardzo potrzebować, a my chcemy pomóc tak, jak możemy.  Służymy Wam w jedynej, aktualnie dostępnej formie, chcą szczególnie podziękować tym, którzy w tej chwili heroicznie walczą o nasze zdrowie w placówkach służby zdrowia.  

 

Zwiedzanie „Trasy zielonej” w Malborku odbywać się będzie z audioprzewodnikiem. Trasa zielona to wyjątkowa możliwość spaceru i relaksu, kontaktu z naturą, fauną i florą malborskiego zamku oraz poznania jego historii. Znajdziecie tam możliwość wytchnienia od codziennych stresów i samotności, przestrzeń do odpoczynku, a my zapewniamy całkowite bezpieczeństwo.Was drogie lekarki i  lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, opiekunki i opiekunowie medyczni oraz ratownicy medyczni zapraszamy bezpłatnie. Wiemy, że możecie tego bardzo potrzebować, a my chcemy pomóc tak, jak możemy.

Pamiętajmy jednak, że w aktualnej sytuacji epidemiologicznej powinniśmy unikać gromadzenia się i masowego przemieszczania, dlatego naszą ofertę kierujemy do osób indywidualnych oraz rodzin i bardzo dbać będziemy, aby na trasie był zachowany bezpieczny dystans, a grupy turystyczne nie będą obsługiwane. Jednocześnie zapraszamy Was wszystkich do poznawania zabytkowych wnętrz i kolekcji muzealnych poprzez udział w organizowanych wydarzeniach on-line w ramach akcji „Darmowy listopad online w pięciu Rezydencjach Królewskich”. O wszystkich wydarzeniach informujemy na bieżąco na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/od-7-listopada-wchodza-w-zycie-ograniczenia-dzialalnosci-instytucji-kultury.

 

 

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.