PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaStraty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku
15-01-2018

Informacje / Rekordowy rok na zamku w Malborku

Rekordowy rok na zamku w Malborku

 

Malborski zamek bije rekordy popularności. Statystyki jednoznacznie wskazują, że w ub. roku przyjechało blisko 35 tys. osób więcej. To już 3 rok z rzędu, kiedy pobity został rekord.

Dokładnie 638 963 zwiedzających odwiedziło Muzeum Zamkowe w Malborku. 485 834 to turyści z Polski, a 153 129 z zagranicy. Cały czas rośnie również zainteresowanie wejściem na zamkową wieżę. W 2017 roku zdecydowało się na to 80 tys. osób.

Wyjątkowe było też tegoroczne lato. W lipcu bilet kupiło 136 tys. osób. Jeszcze więcej bo aż 143 773 osoby przyjechały w sierpniu. W historii zamku nie było jeszcze tak, żeby w dwa miesiące do obiektu weszło 280 tys. osób.

Najwięcej turystów jest z Polski, Chętnie przyjeżdżają do nas również goście z Niemiec, Rosji, Litwy, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii. Nie brakuje jednak także osób z takich krajów jak Australia, Ekwador czy Filipiny.

- Duża frekwencja jest efektem rosnącej atrakcyjności zamku, na którą składa się kilka czynników.  Na pewno jednym z nich są prowadzone na szeroką skalę prace konserwatorskie, w ramach których przywracana jest zamkowi dawna świetność – mówi Rafał Mańkus, wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. - Obok prac konserwatorskich - na zwiększenie atrakcyjności muzeum złożyły się także nowe aranżacje stałych wystaw prezentowanych: militaria, bursztyn czy średniowieczna rzeźba - dodaje.

Turyści mogą zwiedzić zamek nie tylko za dnia ale także po zmroku. Coraz większą popularnością cieszy się wśród turystów „Nocne zwiedzanie” – z oferty skorzystało ok.10 000 tys. osób. Spore zainteresowanie jest również spektakl „Światło i dźwięk” – to bilety kupiło 7339 osób. Zamek cały czas wychodzi naprzeciw rodzinom z dziećmi. Ciesząca się w ub. roku trasa dla rodzin z dziećmi była oblegana, a nadmienić trzeba, że zwiększyła się możliwość wejść na nią o 100 proc. Zamiast dwóch dziennie były cztery.

Dużą atrakcją przyciągającą turystów jest cykliczna weekendowa impreza odbywająca się w każdy trzeci weekend lipca  - Oblężenie Malborka. Według naszych statystyk bilety do zamku kupiło ponad 20 tys. osób, a na wydarzenie przyjechało blisko 60 tys. ludzi.

W 2007 roku malborski zamek przyjął 500 tys. gości. W kolejnych latach nastąpił spadek liczby turystów: w 2012 roku było ich 404 tys., ale już w kolejnych latach liczba gości systematycznie rosła: w 2013 wyniosła 418 tys., w 2014 r. - 456 tys., a w 2015 r. – 518 tys. W 2016 było ich już 604 tys.

 

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.