PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuJesteśmy z Wami! Zapraszamy do zwiedzania od 1 lutego 2021Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latEdukacja muzealna online
07-11-2020

Informacje / "Trasa zielona" otwarta dla zwiedzających!

"Trasa zielona" otwarta dla zwiedzających!

Szanowni Państwo,

w związku z czasowym zamknięciem instytucji kultury od 7 listopada br. nie możemy udostępniać Państwu do zwiedzania zabytkowych wnętrz i sal wystawowych w Muzeum Zamkowym w Malborku i w naszych oddziałach:  Zamek w Kwidzynie i Zamek w Sztumie. Cieszymy się jednak, że opublikowane 6 listopada Rozporządzenie Rady Ministrów i wytyczne Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/od-7-listopada-wchodza-w-zycie-ograniczenia-dzialalnosci-instytucji-kultury  umożliwia Wam odwiedzenia terenów zielonych w Malborku i Sztumie.

 

Z radością informujemy więc, że od niedzieli – 8 listopada 2020r. do odwołania  możliwe jest zwiedzanie „Trasy zielonej” na zamku w Malborku oraz skorzystanie z uroków spaceru po dziedzińcu zamku w Sztumie oraz terenach okalających nasze Zamki. Zwiedzanie „Trasy zielonej” w Malborku odbywa się  z audio przewodnikiem. Bilety dostępne w cenie 10 zł i 5zł (ulgowe). Dodatkowo obowiązuje opłata za audio przewodnik (10 zł), który przeprowadzi Was bezpiecznie i kompetentnie przez tereny zamkowe. Trasa zielona to wyjątkowa możliwość spaceru i relaksu, kontaktu z naturą, fauną i florą malborskiego zamku oraz poznania jego historii. Znajdziecie tam możliwość wytchnienia od codziennych stresów i samotności, przestrzeń do odpoczynku, a my zapewniamy całkowite bezpieczeństwo. Służymy Wam w jedynej, aktualnie dostępnej formie, a szczególnie pomóc chcemy tym, którzy w tej chwili heroicznie walczą o nasze zdrowie w placówkach służby zdrowia.  Was drogie lekarki i  lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, opiekunki i opiekunowie medyczni oraz ratownicy medyczni zapraszamy bezpłatnie. Wiemy, że możecie tego bardzo potrzebować, a my chcemy pomóc tak, jak możemy.

 

Pamiętajmy jednak, że w aktualnej sytuacji epidemiologicznej powinniśmy unikać gromadzenia się i masowego przemieszczania, dlatego naszą ofertę kierujemy do osób indywidualnych oraz rodzin i bardzo dbać będziemy, aby na trasie był zachowany bezpieczny dystans, a grupy turystyczne nie będą obsługiwane. Jednocześnie zapraszamy Was wszystkich do poznawania zabytkowych wnętrz i kolekcji muzealnych poprzez udział w organizowanych wydarzeniach on-line w ramach akcji „Darmowy listopad online w pięciu Rezydencjach Królewskich” czy „Ferie po królewsku on line” . O wszystkich wydarzeniach informujemy na bieżąco na naszej stronie i na fb.

Bądźmy w kontakcie!

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.