PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Ośrodek konferencyjny Karwan / Konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe

W dawnej Zbrojowni – Karwanie do dyspozycji naszych gości oddajemy trzy sale konferencyjne mogące pomieścić od 20 do 200 osób wraz z hallem wystawienniczym, pomieszczeniem recepcyjnym i kawiarnią.

1. Sala konferencyjna duża (100 os.) 
► system tłumaczeń symultanicznych 
Wyposażenie: klimatyzacja, nagłośnienie, system tłumaczeń symultanicznych, dwa ekrany, rzutnik multimedialny, flipchart multimedialny, minikamera, whiteboard, internet bezprzewodowy
Karwan – Duża sala konfernecyjna Karwan – Duża sala konferencyjna
 
2. Sala konferencyjna mała (do 20 os.) 
Wyposażenie: klimatyzacja, ekran, rzutnik multimedialny, flipchart multimedialny, whiteboard, internet bezprzewodowy
 
Karwan – Mała sala konferencyjna
 
3. Przyziemie Karwanu (do 200 os.)
Wyposażenie: dwa ekrany, rzutnik multimedialny, rzutnik folii, whiteboard, flipchart, internet bezprzewodowy

Przyziemie Karwanu         Przyziemie Karwanu – winda

 
Poczęstunek w przerwie konferencyjnej – 16 PLN / os. + 23% VAT (jedna przerwa – ok. 30 min.)
kawa, herbata z dodatkami 
ciasteczka
soki owocowe
woda mineralna
 
 Karwan – Kawiarnia 
 
Koszty organizacji spotkania – 10% kosztorysu + 23% VAT
 
► Wynajem sal i pomieszczeń po uprzednim zapytaniu o cenę w formie pisemnej ( e-mail, faks lub inne pismo)
 
► Realizacja zamówienia po podpisaniu umowy i dokonaniu 40% przedpłaty
 

Kontakt:
Ośrodek Konferencyjny KARWAN
Starościńska 1
82-200 Malbork
 
tel.: +48 55 647 08 55, +48 55 647 08 57
fax: +48 55 647 08 53
 
Kierownik
Jagoda Saj
kom.: +48 512 205 648
email: j.saj@zamek.malbork.pl
 
Specjalista ds. organizacji i obsługi konferencji
Ewa Szmidt
kom.: +48 727-522-146
email: e.szmidt@zamek.malbork.pl
 

Dyrekcja Muzeum zastrzega sobie prawo odmówienia wynajęcia Ośrodka ze względu na charakter obiektu i działalność statutową Muzeum.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.