PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj Muzeum

Praca

Muzeum Zamkowe w Malborku to absolutnie unikalne miejsce i wspaniałe miejsce pracy. Administruje trzema średniowiecznymi zamkami, w tym jednym wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Nasz zespół to obecnie blisko 150 osób, pracujących w trzech zamkach:

w Malborku, Kwidzynie, Sztumie.

 

Tworzymy zespół pasjonatów i cieszymy się, że możemy każdego dnia czuć atmosferę tego wyjątkowego miejsca. Razem pracujemy nad nieustannym rozwijaniem naszych kompetencji i realizujemy szereg projektów badawczych, kulturalnych, edukacyjnych i wystawienniczych. Stanowimy interdyscyplinarny zespół, działamy wspólnie i dzięki zaangażowaniu każdej z osób realizujemy misję Muzeum.

 

MZM opowiada historię zamków w Malborku, Kwidzynie i Sztumie oraz chroni związane z nimi dziedzictwo kulturowe.

 

Klimat zamkowych przestrzeni jest jedyny w swoim rodzaju - to inspiracja sama w sobie. Wierzymy, że nasze miejsca pracy, ich historia

i architektura dają nam unikalną bazę, ale najważniejsza w pracy jest atmosfera, którą tworzymy. Szanujemy się wzajemnie i wiemy,

że różnorodność jest naszą siłą.

 

Praca z nami, to gwarantowany rozwój. Zmiany to codzienność, nieustannie się rozwijamy, usprawniamy procesy i doskonalimy sposoby pracy.

 

Zapraszamy do naszego zespołu osoby kreatywne, z pozytywnym nastawieniem, dobrą energią, lubiące wyzwania oraz ukierunkowane na dialog

i poszukiwanie rozwiązań.

 

 

AKTUALNIE PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

 

Specjalista/ka ds. organizacji wystaw - nabór trwa do 11 listopada 2021

Specjalista/ka ds. administracyjno-gospodarczych - nabór trwa do 13 listopada 2021

 

 

 

Muzeum Zamkowe w Malborku uprzejmie informuje, że w przypadku zainteresowania pracą w naszej instytucji, jeżeli w danym momencie nie prowadzimy naboru na konkretne stanowisko pracy, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym wskazującym interesujący kandydata charakter pracy na adres: sekretariat@zamek.malbork.pl. W tytule korespondencji proszę wpisać: rekrutacja.

 

W takim przypadku w celu umożliwienia nam zgodnego z prawem przechowywania i przetwarzania danych, do aplikacji należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, o treści jak w załączeniu. POBIERZ TUTAJ

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.