PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a polityką

Staże i praktyki

Muzeum Zamkowe w Malborku przyjmuje na staże zawodowe i praktyki studenckie osoby, które zostały skierowane do ich odbycia przez macierzyste uczelnie, instytuty naukowe i urzędy pracy na początku roku akademickiego, tj. w październiku każdego br.
Warunkiem przyjęcia na staż/praktykę jest pisemne porozumienie zawarte pomiędzy Muzeum zamkowym a daną instytucją/urzędem na określony czas.


Praktykanci i stażyści powinni okazać się:
1.pisemnym imiennym skierowaniem z macierzystej instytucji, w którym powinien być określony czas trwania praktyki/stażu,
2.indywidualnie sformułowanym programem praktyki podpisanym przez opiekuna ze strony uczelni/zakładu,
3.ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującym okres praktyki, zapewnione przez uczelnię/urząd lub we własnym zakresie.


Zakończenie praktyki/stażu
1.po ukończeniu praktyki/stażu osoba otrzymuje pisemne potwierdzenie odbycia praktyki, stażu zawierające m. in. zakres wykonywanych zadań oraz zakres uzyskanej wiedzy, umiejętności oraz rozwijanych kompetencji społecznych.
2.Muzeum Zamkowe umożliwia uczelni/urzędowi ocenę programu i przebiegu praktyki/stażu.

Zgodne z zaleceniem Rady Ministrów dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych z dn. 03.03.2015 r.
 


Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy, stażu lub praktyki studenckiej w naszej instytucji zapraszamy do przysłania CV na adres email:

sekretariat@zamek.malbork.pl

NS