PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Warto wiedzieć / Warto wiedzieć - informacje praktyczne

 • Zwiedzanie całego Zamku trwa około 3,5 h z przewodnikiem oraz 2,5 h. z audioprzewodnikiem
 • Z uwagi na limity zachęcamy do zakupu biletów wcześniej w biletomacie na terenie kas biletowych lub online

 

 • Muzeum dokłada wszelkich starań, aby uczynić obiekt dostępnym dla wszystkich zwiedzających. Wszelako ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do wszystkich miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej. Przepraszamy!

 

 • Warto pamiętać o wygodnym obuwiu. Zamkowe dziedzińce wyłożone są brukiem, a dotarcie do niektórych pomieszczeń wymaga pokonania wielu schodów. prosimy też o zabranie ciepłych ubrań, w zamkowych murach bywa chłodno.

 

 • Toalety znajdują się w budynku recepcji muzeum oraz na szlaku zwiedzania, mniej więcej w połowie trasy.

 

 • W kasach zamkowych, automatach biletowych, sklepach na terenie Zamku można dokonywać płatności również kartami płatniczymi (bankowymi).

 

 • Prosimy o pozostawienie dużych sztuk bagażu w przechowalni, która znajduje się w budynku recepcji muzeum.

 

 • Dysponujemy przechowalnią wózków dla dzieci. Podczas kasowania biletów należy poprosić strażnika o wskazanie miejsca.

 

 • Na Zamek nie można zabierać zwierząt. Dysponujemy jednak miejscem, gdzie można od 1 kwietnia do 30 września przechować swojego pupila - uwaga trzeba mieć ze sobą ważną książeczkę szczepień. Koniecznie przed przyjazdem zapoznaj się z regulaminem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.