Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Wizyta

Informacja turystyczna i zniżki

Informacja turystyczna i rezerwacje

Informacja turystyczna

+48 55 647 09 02
+48 55 647 09 78
+48 55 647 08 00

Rezerwacje na zwiedzanie wyłącznie Muzeum Zamkowego w Malborku

rezerwacje grup tylko e-mailowo
e-mail: rezerwacja@zamek.malbork.pl


Informacja o Zamku w Sztumie

tel. 727-633-533
e-mail: a.maslowski@zamek.malbork.pl 


Informacja o Zamku w Kwidzynie

tel.: + 48 55 646 37 97
tel.: + 48 55 646 37 99
fax: +48 55 646 37 81
e-mail: kwidzyn@zamek.malbork.pl

BILETY BEZPŁATNE I ZNIŻKI

 
Informacja o ulgach na podstawie Ustawy o muzeach z dnia 21 kwietnia 2017 r.
 

Bilety ulgowe
Bilety ulgowe przysługują na mocy ustawy o muzeach: uczniom, studentom i osobom odbywającym studia doktoranckie, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracowników służb społecznych, opiekunom grup szkolnych, przedszkolnych, nauczycielom i wychowawcom, niepełnosprawnym i ich opiekunom, emerytom i rencistom, osobom powyżej 65. roku życia, kombatantom, odznaczonym tytułami/odznakami honorowymi: „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.

Bilety bezpłatne
Z opłat za wstęp do Muzeum zwolnione są osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis; pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkowie ICOM oraz ICOMOS; posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.; dzieci do lat 7, weterani i weterani poszkodowani oraz artyści plastycy zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków.

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78