PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / ALE BOMBA! Ubieramy zamkową choinkę!

 

W trzeci weekend adwentu, 10-11 grudnia 2011 roku, Muzeum Zamkowe w Malborku organizuje drugą edycję Najsmaczniejszego Jarmarku Adwentowego Pomorza. Przedzamcze w tym okresie będzie przepięknie udekorowane: ogromne choinki, mnóstwo kolorowych świateł, barwne stragany – wszystko to sprawi, że odwiedzający nasz Jarmark Goście poczują klimat zbliżających się Świąt.

Jedna z choinek będzie czekała specjalnie na uzdolnione plastycznie dzieci i młodzież... ogłaszamy konkurs na ozdobę choinkową ALE BOMBA!

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie. Wymyślajcie bomby, bombki, bombeczki, aniołki i gwiazdki. Autorzy trzech najpiękniejszych projektów wygrają nagrodę dla całej swojej klasy!

 

Do wygrania:

• Wędrówka tajnym szlakiem… – specjalna wizyta na zamku, w czasie której zobaczycie zakamarki, których nie udostępniamy na co dzień

• Światło i Dźwięk – poznacie zamek w innym świetle

• Wizyta w Parku Machin Oblężniczych
 

Na wasze prace czekamy do 5 grudnia!

 

Szczegóły konkursu w regulminie konkursu (pdf)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.