PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Ambasador Hiszpanii z wizytą na zamku

Ambasador Hiszpanii z wizytą na zamkuAmbasador Hiszpanii z wizytą na zamkuAmbasador Hiszpanii z wizytą na zamkuAmbasador Hiszpanii z wizytą na zamkuAmbasador Hiszpanii z wizytą na zamkuAmbasador Hiszpanii z wizytą na zamkuAmbasador Hiszpanii z wizytą na zamkuAmbasador Hiszpanii z wizytą na zamkuAmbasador Hiszpanii z wizytą na zamkuAmbasador Hiszpanii z wizytą na zamkuAmbasador Hiszpanii z wizytą na zamkuAmbasador Hiszpanii z wizytą na zamku

Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce, Francisco Javier Sanabria Valderrama, gościł na zamku w Malborku. Spotkał się on z dr hab. Januszem Trupindą, dyrektorem Muzeum Zamkowego w Malborku.

Towarzyszył mu konsul honorowy Hiszpanii w Gdańsku, Maciej Dobrzyniecki.

 

Nasz gość zobaczył m.in. wystawę bursztynu, kapitularz oraz kościół NMP. Był pod wielkim wrażeniem zarówno zbiorów muzeum jak i architektury.

- Widząc zdjęcie prezentujące ogrom zniszczeń w 1945 roku, to jestem pod wrażeniem jak dużo wysiłku włożono w odbudowę zamku – powiedział Francisco Javier Sanabria Valderrama.

Ambasador dopytywał jak doszło do tak wielkich strat. Ciekawy był również historii samego zamku jak i zakonu. Wyraził również nadzieję, że współpraca miedzy Polską a Hiszpanią będzie jeszcze bliższa.

 

Francisco Javier Sanabria Valderrama  urodził się w listopadzie 1962 r. W Calatayud (Zaragoza), ukończył prawo i rozpoczął karierę dyplomatyczną w 1989 r. Był szefem Wydziału ds. Bezpieczeństwa, radcą w ambasadzie Hiszpanii w Ekwadorze, doradcą w rządzie sekretarza stanu ds. Współpracy międzynarodowej, radcą w stałym przedstawicielstwie Hiszpanii przed Unią Europejską i drugim szefem ambasady Hiszpania w Republice Czeskiej. Był zastępcą dyrektora generalnego ds. wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz doradcą w Stałym Przedstawicielstwie Hiszpanii przy ONZ. Od stycznia 2015 r. Był dyrektorem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka. W listopadzie 2017 został Ambasadorem Królestwa Hiszpanii w Polsce.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.