PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / AMBERIF 2016

AMBERIF 2016AMBERIF 2016AMBERIF 2016AMBERIF 2016AMBERIF 2016

W dniach 16-19 marca 2016 Zamek w Malborku promuje swoją ofertę turystyczną podczas 23. Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF 2016 w Gdańsku. W tym roku, Muzeum w Malborku prowadzi wspólną akcję marketingową z  Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu oraz Artystyczną Pracownią Jubilerską TT z Elbląga. Na stoisku turyści otrzymują rzetelną informację o atrakcjach Zamku oraz infrastrukturze hotelarsko-usługowej samego miasta Malbork. Zamek dodatkowo  udostępnił gościom targów Amberif strefę chill-out z leżakami, cieszącą się dużym zainteresowaniem.
Nasze stoisko AMBERIF odwiedzili liczni goście, m.in.: Wicedyrektor ds. marketingu i administracji MZM mgr Rafał Mańkus, Wicedyrektor ds. naukowo-konserwatorskich MZM dr Janusz Hochleitner, Kierownik Działu Konserwacji Zamku - Mirosław Jonakowski, autorka wystawy  „Bursztynowe konteksty” dr  Anna Sobecka , członek Rady Muzeum - Bogdan Donke  i wielu innych znamienitych gości, od lat związanych z bursztynem.
Targi potrwają do soboty 19 marca 2016, a muzeum reprezentowane jest w tych dniach przez  Agnieszkę Zawadzińską (PR Manager) oraz Adę Kamińska (PR Manager) .


Dziękujemy serdecznie Studio 1:1 oraz Restauracji Gothic Cafe za udostępnienie wyposażenia stoiska.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.