PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Aplikacja mobilna

 

aplikcja mobilna

 

Aplikacja mobilna „Zamek Malbork. Zespół kościoła NMP” jest dedykowana na platformy Android i iOS. Umożliwia ona atrakcyjne zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku. Technologie użyte w aplikacji są intuicyjne, zwiększają interakcję pomiędzy zamkiem a zwiedzającymi.
Turysta ma do dyspozycji E-PRZEWODNIK, który opisuje i przedstawia historię odwiedzanych miejsc i przestrzeni Zespołu Kościoła NMP a interaktywna MAPA intuicyjnie wskazuje położenie zwiedzającego wśród zamkowych murów.
Podczas zwiedzania na ekranie urządzenia mobilnego pojawiają się powiadomienia o dostępnych dodatkowych funkcjach, wyświetlanych w kontekście miejsca. Edukacyjne QUIZY wciągają zwiedzającego w historię zamku i poszerzają jego wiedzę historyczną.
Dzięki ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI aplikacja uczy poprzez zabawę. Turyści mogą zrobić zdjęcia wirtualnym nietoperzom zamieszkującym zamkowe zakamarki, mogą również spotykać bohatera z przeszłości: wirtualną postać brata zakonnego – Krzyżaka.
Aplikacja posiada także funkcję KALENDARZA i informatora o nadchodzących wydarzeniach w Muzeum Zamkowym w Malborku. Jednorazowe ściągnięcie aplikacji umożliwia zabranie ze sobą do domu zamkowych historii i wielokrotne odtwarzanie zawartości niezależnie od miejsca, w jakim się znajdziemy.
Aplikacja jest możliwa do bezpłatnego ściągnięcia poprzez QR kod przy kasach zamku, lub do pobrania z Google Play lub iTunes.
 

aplikacja

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.