PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Bijemy rekordy – pół miliona turystów w malborskim zamku

 Zamek bije rekordy

 

Do 15 października Zamek w Malborku odwiedziło już 490 000 osób. To najlepszy wynik od wielu lat, a tegoroczny sezon turystyczny obfitował w wiele wydarzeń przyciągających gości – nowe wystawy i trasy turystyczne czy mistrzostwa świata w walkach rycerskich. Półmilionowego turysty Zamek oczekuje jeszcze w październiku i przygotował dla niego sporo niespodzianek.

Z tej okazji zapraszamy naszych gości do wzięcia udziału w konkursie. Od 17 października aż do spodziewanej wizyty półmilionowego turysty, każdy odwiedzający zamek w Malborku może wypełnić ankietę i wziąć udział w losowaniu nagród, ufundowanych przez partnerów naszego Muzeum. Do wygrania są m.in. obiady i kolacje przygotowane przez malborskich restauratorów: Gothic Cafe, Restaurację Piwniczka oraz Barkę Flisak, vouchery na noclegi w Hotelu Centrum oraz na Zamku, kupony do zrealizowania w sklepach muzealnych i vouchery na bezpłatne korzystanie z całej oferty Zamku w sezonie 2016. Ponadto, każdy odwiedzający w tych dniach malborski Zamek otrzyma kupon rabatowy do muzealnych sklepów. A nasz półmilionowy Gość obdarzony zostanie specjalnie przygotowanym na tę okoliczność pakietem niespodzianek.

Liczba turystów na Zamku od 2012 roku wzrosła o prawie 100 tysięcy rocznie. Muzeum konsekwentnie przywraca dawną świetność Zamku prowadząc od lat prace konserwatorskie, ale także wychodzi naprzeciw oczekiwaniom turystów wprowadzając udogodnienia i nowości skierowane do rodzin, grup szkolnych i szukających dodatkowych atrakcji.

Rodzinna przygoda na Zamku Malbork to zaproszenie dla rodziny z dziećmi na wyprawę szlakiem tajemnic sprzed sześciu wieków po średniowiecznym Zamku, z kolei Szlak zamkowych tajemnic – to specjalna trasa dla grup szkolnych, a Nocne zwiedzanie Zamku zapewni niezwykłą wędrówkę wśród iluminowanych średniowiecznych murów. Do sukcesu frekwencyjnego przyczyniły się także organizacja wydarzeń plenerowych, w tym sztandarowej imprezy historyczno-edukacyjnej „Oblężenie Malborka” (tylko w ciągu weekendu oblężenia zamek odwiedziło prawie 14 000 osób), a także majowe mistrzostwa świata w sportowych walkach rycerskich, które po raz pierwszy odbywały się w Polsce i zgromadziły blisko 500 rycerzy z całego świata.

- Ufam, że po zakończeniu wiosną przyszłego roku prac konserwatorskich w kościele Najświętszej Marii Panny, ostatniej nieodbudowanym po pożodze wojennej części zamkowej, zamek w następnym sezonie odwiedzi jeszcze więcej turystów – przekonuje Rafał Mańkus, zastępca dyrektora muzeum. Jednym z elementów wracających na swe dawne miejsce jest ośmiometrowa figura Madonny widziana od strony ul. Starościńskiej.

W oczekiwaniu na półmilionowego gościa na zamku, zapraszamy do zabawy i wspólnego świętowania naszego sukcesu, którego bez Państwa, odwiedzających tak licznie Zamek by nie było.

Dziękujemy!

 

 


Sponsorzy

         

  

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.