PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Cosplayowy plener fotograficzny

Cosplayowy plener fotograficznyCosplayowy plener fotograficznyCosplayowy plener fotograficznyCosplayowy plener fotograficznyCosplayowy plener fotograficznyCosplayowy plener fotograficznyCosplayowy plener fotograficznyCosplayowy plener fotograficznyCosplayowy plener fotograficznyCosplayowy plener fotograficznyCosplayowy plener fotograficznyCosplayowy plener fotograficznyCosplayowy plener fotograficznyCosplayowy plener fotograficznyCosplayowy plener fotograficzny

W listopadzie gościliśmy niewielką grupę młodych ludzi, którzy realizując plener fotograficzny, tak o sobie napisali:

„Miłość do uniwersum Harrego Pottera połączyła grupę znajomych o różnych zainteresowaniach. Każdy z nich ma zupełnie inne upodobania i staż w zajmowaniu się cosplayem â od roku do pięciu lat. Startują w ogólnopolskich konkursach, biorą udział w licznych sesjach zdjęciowych i projektach, przede wszystkim stawiając na rozwój umiejętności i dobrą zabawę. Organizacji tego przedsięwzięcia podjęła się Marta „Magic” Tobolska, cosplayerka, która zapragnęła spełnić marzenie o nauce w Hogwarcie. Zebrała siedmiu modeli, Justynę „Nianę” Tobolską, swoją siostrę, fankę science fiction, Martę „Nikki” Dąbrowską, przyjaciółkę, którą wciągnęła w świat cosplayu, Sylwię Hinz z którą stanowią cosplayowy duet już od czterech lat, Zuzannę „Arhaolin” Ochocińską, studentkę sinologii, początkującą cosplayerkę i filmowca, Oliwię Przytułę, koleżankę zakochaną w świecie magii oraz w japońskich komiksach oraz Agatę Kądzierę, pragnącą poczynić pierwsze kroki w świecie cosplayu. Zdjęcia nie powstałyby bez dwóch doświadczonych fotografów, z którymi „Magic” współpracuje już od dwóch lat, Aleksandra Domańskiego i Marcina Śmidowicza. Całości dopełnili dodatkowi modele â Bob i Issil â sowy od sokolnika Mateusza Heise, będące pod stałą opieką Dominiki Cybulskiej.”

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.