PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Crème de la crème. Najcenniejsze z cennych malborskiego muzeum. Wystawa jubileuszowa


Wielki Refektarz
21 maja – 31 grudnia 2011

 

Figura św. Jerzego zabijającego smoka

Muzeum Zamkowe w Malborku narodziło się w Nowy Rok 1961. Od tego doniosłego momentu minęło okrągłe 50 lat, co stanowi doskonałą okazję nie tylko do podsumowań, ale także do świętowania. Wśród głównych uroczystości rocznicowych (pełny program ogłoszono w innym miejscu), zaplanowanych na piątek 20 maja, znajdzie się wernisaż wystawy Crème de la crème. Najcenniejsze z cennych malborskiego muzeum. Celem ekspozycji jest zaprezentowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych nabytków Muzeum Zamkowego w ostatnim półwieczu. Pragniemy zatem już teraz zaprosić wszystkich miłośników zamku i jego historii do posmakowania owego kremu nad kremy, zgromadzonego we wspaniałym, niedawno odrestaurowanym wnętrzu Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim.

 

Oprawa ekspozycji, formą nawiązująca do urodzinowego tortu, bez którego nie można sobie wyobrazić złotego jubileuszu, pomieści 37 obiektów wyselekcjonowanych przez kustoszy prawie wszystkich muzealnych kolekcji. Trudno wskazać najcenniejszy nabytek (wśród eksponatów są zarówno obiekty wywodzące się z przedwojennych zasobów zamku jak i dary, przekazy i zakupy), dlatego ekspozycja jest w tym sensie demokratyczna: każdy przedmiot jest równy wśród równych sobie.

  

Wśród wybranych eksponatów są znakomite obiekty sztuki gotyckiej: Chrystus w Ogrójcu – arcydzieło z warsztatu toruńskiego, piękna rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, stojąca w sąsiedztwie wytwornego rycerza – św. Jerzego, który z wystudiowaną elegancją przebija dzidą niezbyt strasznego smoka. Są też inne średniowieczne rarytasy: półtoraręczny miecz znaleziony pod Elblągiem, bombarda z wizerunkiem tronującej Marii, kilkaset srebrnych krzyżackich brakteatów – tzw. skarb z Kwidzyna, wreszcie rękopiśmienne rozprawy filozoficzne Jana Dunsa Szkota z połowy XV w.

 

W grupie obiektów nowożytnych będą wabić oko znakomite przykłady rzemiosła artystycznego i złotnictwa: monstrancja królewiecka, bursztynowy kabinet Stanisława Augusta Poniatowskiego, modlitewnik Skarb niebieski w srebrnej oprawie czy krzesło z zapleckiem obitym kosztownym kurdybanem. Nie można nie wymienić portretu królewicza Władysława Zygmunta Wazy – ryciny Pontiusa wykonanej w oparciu o rysunek Petera Rubensa, rewelacyjnej flamandzkiej martwej natury z kręgu Jana Davidsza de Heem i kolorowanej mapy Prus autorstwa Petrusa Schenka Juniora. Trzeba przywołać też dwóch Fryderyków: rysownika Gilly’ego i rytownika Fricka – twórców albumu Schloß Marienburg in Preußen z 1799 roku.

 

obraz olejny, martwa natura, krąg Jana Davidsza de Heem

 

Wiek XIX będzie reprezentować Bitwa pod Grunwaldem – szkic olejny Jana Matejki z 1872 r., poprzedzający powstanie głównego dzieła pod tym samym tytułem z lat 1875-1878. Obok Matejki pojawi się Albert Tschautsch z rewelacyjnie malowanym konnym portretem księcia pruskiego Fryderyka Wilhelma. W tych ramach czasowych zmieszczą się także: lity pas kontuszowy z manufaktury w Lipkowie i dekoracyjny wazon z konterfektami polskich królów: Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego z nieborowskiej manufaktury księcia Michała Radziwiłła.

 

Listę ekspozycyjnych znakomitości zamknie tryptyk z Tenkit z 1504 r. z Koronacją Matki Bożej w szafie środkowej i umieszczonymi na awersach skrzydeł bocznych świętymi: Barbarą i Jakubem Starszym. Ołtarz, fundowany przez księcia Fryderyka Wettyna, przedostatniego wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego z okresu przed jego sekularyzacją, ze względów konserwatorskich będzie można podziwiać na stałej ekspozycji rzeźby sakralnej w jednym z dormitoriów na Zamku Wysokim.


  Tryptyk z Tękit

Miejsce: Wielki Refektarz na Zamku Średnim
Kurator wystawy: Ewa Witkowicz-Pałka

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.