PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenne

Wydarzenia / Dni Książki Historycznej w Bibliotece Muzeum Zamkowego w Malborku

 

Infromujemy, że z przyczyn niezależnych wykład Janusza Trupindy i Sławomira Jóźwiaka, który miał odbyć się 28 listopada o godz. 16:30, został odwołany. Przepraszamy!

 

 

Dni Książki Historycznej, listopad 2011, konkurs dla bibliotek

 

Organizator: Biblioteka Muzeum Zamkowego w Malborku
Miejsce: Karwan

 

SPB – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

Dni Książki Historycznej to ogólnopolska inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienia Wydawców Książki Historycznej mająca na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę bibliotek w propagowaniu wiedzy historycznej. W listopadzie w bibliotekach w całym kraju, organizowane będą różne imprezy przybliżające główne cele i założenia akcji.

 

Biblioteka Muzeum Zamkowego w Malborku pragnąc przyłączyć się do tej inicjatywy organizuje w ramach Dni Książki Historycznej wiele interesujących wydarzeń skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Mieszkańców Malborka i okolic zapraszamy na cykl wykładów wygłaszanych przez muzealników. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatów malborskiego i sztumskiego zapraszamy do wzięcia udziału w I Międzypowiatowym Konkursie Historycznym pod hasłem Wielka wojna Polski z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411. Natomiast najmłodszych proponujemy zajęcia z historii rzeźby połączone z warsztatami.

 

Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatne.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Poczytaj na naszym blogu, jak przebiegały Dni Ksiażki (dużo zdjęć!):

BIBLIOTEKA I ZAMEK OBLĘŻONE!!! (RYSZARD RZĄD – Oblężenie zamku w 1945 roku)

Św. Jerzy i smok z wizytą w Bibliotece Muzeum Zamkowego w Malborku, czyli Dni Książki Historycznej ciąg dalszy…

DNI KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ w Bibliotece Muzeum Zamkowego w Malborku – Cz. 2

DNI KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ w Bibliotece Muzeum Zamkowego w Malborku – Cz. 1

 Program Dni Książki Historycznej w Bibliotece Muzeum Zamkowego w Malborku
(budynek Karwanu, ul. Starościńska 1):

• 04 listopada 2011, godz. 16.30 (dla wszystkich)
Artur Dobry, Kierownik Działu Historii MZM
Katalog zbioru pocztówek Muzeum Zamkowego w Malborku – historia zamknięta w małym kadrze (wykład połączony z promocją książki A. Dobrego, Pocztówki. Katalog zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku, Malbork 2011, z możliwością zakupu publikacji w promocyjnej cenie)

• 09 listopada 2011, godz. 17.15 (dla wszystkich)
dr hab. J. Hochleitner – Wicedyrektor ds. naukowo-konserwatorskich MZM
Współczesne rekonstrukcje historyczne na przykładzie Grunwaldu i Malborka

• 14 listopada 2011, godz. 9.00 (zajęcia zamknięte, tylko dla zamówionej grupy – Szkoła Podstawowa)
Monika Czapska – Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego MZM
Skąd ten smok? – czyli o pewnym świętym oraz historia średniowiecznej rzeźby

• 21 listopada 2011, godz. 10.00 (zajęcia zamknięte, tylko dla zamówionej grupy – Liceum)
Katarzyna Krawczyk – Dział Konserwacji Zamku
Cegła i kamień na zamku w Malborku (prezentacja połączona z wędrówką po zamku)

• 22 listopada 2011, godz. 16.30 (dla wszystkich)
Ryszard Rząd – Dział Historii MZM
Oblężenie zamku w Malborku w 1945 roku

• 25 listopada 2011, start godz. 9.00
I Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej pod hasłem Wojna Polski z zakonem krzyżackim 1409-1411 skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatów malborskiego i sztumskiego

• 28 listopada 2011, godz. 16.30 (dla wszystkich)
dr Janusz Trupinda – Kurator Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
Wykład połączony z promocją książki S. Jóźwiaka, J. Trupindy, Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów 1309-1457, Malbork 2011, wyd. 2, z możliwością zakupu publikacji w promocyjnej cenie

• 05 grudnia 2011, godz. 16.30 (dla wszystkich)
Katarzyna Krawczyk – Dział Konserwacji Zamku
Cegła i kamień na zamku w Malborku (wykład i prezentacja)
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.