PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Drugi dzień Oblężenia Malborka odwiedziły tłumy. Na gości czekamy też w niedzielę

Drugi dzień Oblężenia Malborka odwiedziły tłumy. Na gości czekamy też w niedzielę Drugi dzień Oblężenia Malborka odwiedziły tłumy. Na gości czekamy też w niedzielę Drugi dzień Oblężenia Malborka odwiedziły tłumy. Na gości czekamy też w niedzielę Drugi dzień Oblężenia Malborka odwiedziły tłumy. Na gości czekamy też w niedzielę Drugi dzień Oblężenia Malborka odwiedziły tłumy. Na gości czekamy też w niedzielę Drugi dzień Oblężenia Malborka odwiedziły tłumy. Na gości czekamy też w niedzielę Drugi dzień Oblężenia Malborka odwiedziły tłumy. Na gości czekamy też w niedzielę

Tłumy uczestników, tysiące zwiedzających zamek, wyprzedane bilety na sobotnią inscenizację bitwy – tak wygląda dzień drugi Oblężenia Malborka. Można powiedzieć, że to oblężenie nie tylko z nazwy, ale i w praktyce, bo turyści faktycznie dopisali.

Wszyscy przechadzają się wokół warowni. Jedni zaglądają do obozu rycerskiego, by porozmawiać z jego mieszkańcami. Rycerze iskrzą dowcipem przed pojedynkami, ale do walki podchodzą z powagą. I nic dziwnego, bo walka bywa zacięta i wymaga precyzji. W końcu chodzi o to, aby pokazać swoje umiejętności i nikogo... nie zranić. Podziw budzą też umiejętności jeźdźców podczas turniejów konnych.

Goście oblężenia chętnie zaglądają do warsztatów rzemieślniczych, zlokalizowanych na Międzymurzu. Można zobaczyć, jak przed wiekami powstawały naczynia, papier czy tkaniny. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. A także kubeczków smakowych, bo posiłków podawanych w historycznej aranżacji nie brakuje.

Warto tu być. Spacerować wokół warowni, która tętniła życiem przed wieloma wiekami. Szczególnie najmłodsi czują moc historii. Przebrani w zbroje, czy – w przypadku dziewczynek – piękne suknie błyskawicznie przenoszą się w czasie.

Przed nami jeszcze nocne zwiedzanie zamku oraz sobotnia inscenizacja bitwy, która nawiązuje do wydarzeń z 1410 roku, kiedy to wojska polsko - litewskie pod wodzą króla Władysława Jagiełły szturmem natarły na malborską warownię.

Jutro dzień trzeci.W niedzielę również odbywać się będą turnieje piesze, konne, pokazy sokolnicze. Nie zabraknie wyjątkowo widowiskowego tańca z flagami. Wystąpią teatry uliczne, kuglarze i bardowie, nie zabraknie koncertu muzyki dawnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.