PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Dziady cz.II - 29 listopada 2013r. o godz. 17:00 w Karwanie

dziady

 

Listopad to wyjątkowy miesiąc. W tym czasie przypada dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. To okres zadumy i wspomnień o tych, którzy już odeszli.

Listopad powoli dobiega końca… Niedługo każdy z nas będzie zajęty zbliżającymi się świętami. Będziemy myśleć o wigilijnym stole, o prezentach, o Nowym Roku.

Ale zanim to nastąpi, zatrzymajmy się na chwilę, wróćmy myślami do naszych bliskich, którzy już odeszli. A ułatwi nam to spektakl przygotowany przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Malborku, która zorganizowała dla mieszkańców miasta i Powiatu Malborskiego Mickiewiczowskie „dziady".

Spektakl reżyseruje opiekun koła teatralnego – Agnieszka Ryńska, w skład koła wchodzą następujące osoby: Malwina Borowska, Anna Dąbrowska, Justyna Zadrożna, Aleksandra Kożuch, Daria Szuder, Aleksandra Janowska, Agnieszka Pawłowska i Ewa Baźmierowska.

 

Miejsce Przedstawienia:  Przyziemie Karwanu

Data: 29.11.2013r. o godz. 17:00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PRZEDSTAWIENIE!

Wstęp  wolny.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.