PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneWystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Dziękujemy koledze Januszowi Orłowskiemu za 47 lat pracy

Dziękujemy koledze Januszowi Orłowskiemu za 47 lat pracyDziękujemy koledze Januszowi Orłowskiemu za 47 lat pracyDziękujemy koledze Januszowi Orłowskiemu za 47 lat pracy

Janusz Orłowski, brygadzista w naszym zespole technicznym, po 47 latach pracy żegna się z Muzeum Zamkowym w Malborku. Oficjalnie tylko, bo jak zaznacza, zamek to jest całe jego życie i z pewnością będzie to miejsce często odwiedzać.

Dyrekcja i pracownicy zadawali sobie wcześniej pytanie, co zrobimy kiedyś bez Janusza… To jeden z tych pracowników, który o życiu zamku wie prawie wszystko. Odpowiedź na pytania związane z infrastrukturą zamku czy historie osób tu pracujących zna właśnie on. I trudno się dziwić, bo pracował w tej instytucji od 18 roku życia. Jak wspomina, ta praca to przygoda jego życia.

Tak wiele się zmieniło na przestrzeni lat. Wiele osób przyszło i odeszło z zamku, a Janusz zawsze był.

Był świadkiem wielu ciekawych zdarzeń, bo każdy dzień przynosił nowe problemy do rozwiązania. Najbardziej zapamiętał przebudowę zamku, pierwsze wystawy. Miło wspomina kręcenie dużych produkcji filmowych, bo jak wiadomo zamek jest pożądanym obiektem dla filmowców. Było też trochę trudnych i nerwowych chwil, gdy okazywało się, że np. skrzynia z eksponatem jest za duża i nie przejdzie przez otwory drzwiowe.  

Dziękujemy koledze Januszowi Orłowskiemu za te wszystkie lata pracy, za życzliwość, zaangażowanie i pomoc. Liczymy, że będzie nam w dalszym ciągu odpowiadać na trudne pytania i towarzyszyć w naszej pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.