PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieProjekt Straty kontynuuacjaStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Dzień dziecka w Parku Machin Oblężniczych

 

Data:     1-2 czerwca 2013
Miejsce: Wystawa Machin Oblężeniczych, Przedzamcze

 

Już w najbliższy weekend zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi na Wystawę Średniowiecznych Machin Oblężniczych na Zamku Niskim w Malborku. Oprócz standardowej wystawy machin przygotowaliśmy dla naszych najmłodszych turystów szereg atrakcji o charakterze interakcyjnym. Będziemy strzelać z machin miotających, a także prowadzić warsztaty strzelania z łuku. Zaprezentujemy średniowieczny namiot rycerski z wyposażeniem oraz udostępnimy zwiedzającym zbrojownię. Przeprowadzimy pokazy walk rycerskich, pokazy strzelania z wielolufowego działka czarnoprochowego oraz szereg ludycznych gie średniowiecznych dla naszych milusińskich. Na pożegnanie zaprezentujemy pokaz tańca z ogniem.

 

Harmonogram:

Dzień Dziecka na Wystawie Machin Oblężniczych
01 – 02.06.2013

Atrakcje stałe w godzinach 11 – 21

- wystawa machin oblężniczych
- interaktywna zbrojownia
- średniowieczny obóz z namiotami i wyposażeniem
- ognisko
- warsztaty łucznicze
- warsztaty strzelania z machin oblężniczych (kusza wałowa, einarn)
- średniowieczne gry i zabawy dla dzieci

Atrakcje Dodatkowe

11.00 – Otwarcie obozu rycerskiego
12.00 – Pokaz strzelania z organek
13.00 – Pokaz walk rycerskich i średniowiecznego uzbrojenia
14.00 – Pokaz strzelania z organek
15.00 – Pokaz walk rycerskich i średniowiecznego uzbrojenia
16.00 – Pokaz strzelania z organek
17.00 – Pokaz walk rycerskich i średniowiecznego uzbrojenia
18.00 – Pokaz strzelania z organek
19.00 – Pokaz walk rycerskich i uzbrojenia
20.00 – Pokaz strzelania z organek
21.00 – Pokaz walk rycerskich i uzbrojenia
21.50 – Fire Show
22.00 – Zamknięcie obozu rycerskiego

Ceny Biletów:

Bilet normalny – 6 złotych/os.
Bilet ulgowy – 5 złotych/os.
Dzieci do lat 5 – wstęp wolny**

 

Bilety do zakupienia przed wejściem na Wystawę Machin Oblężniczych


organizator:                          w partnerstwie:

            

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.