PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Dzień z UNESCO & Wieczór z UNESCO

 

 

„Dniem z UNESCO” oraz „Wieczorem z UNESCO” organizowanym 9 grudnia, kończymy obchody 20 - lecia wpisania zamku w Malborku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Koszt uczestniczenia w tym wydarzeniu to symboliczne 1 zł.

 

W sobotę w ciągu dnia, zapraszamy wszystkich na zwiedzanie kuratorskie. O godz. 11.00, 12.00 i 13.00 pracownicy muzeum oprowadzą Was specjalną trasą i opowiedzą co od czasu wpisania na listę UNESCO udało się zrobić w zakresie konserwacji malborskiej warowni.  Ilość miejsc jest ograniczona, a koszt biletu to 1 zł. Bilety dostępne na www.bilety.zamek.malbork.pl lub w kasach muzeum.

Tego dnia zapraszamy Was również na niezwykłą wieczorną wędrówkę po malborskim zamku, gdzie magia iluminowanych średniowiecznych murów pozostawi niezapomniane wrażenie. Zwiedzanie w towarzystwie przewodnika w stroju krzyżackim rozpoczniemy o godz. 16.00. Kolejne wejście o godz. 16.30, 17.00, 17.30 i 18.00. Koszt biletu to 1 zł. Wejściówki do nabycia  na www.bilety.zamek.malbork.pl lub w kasach muzeum.

 

Na finał obchodów 20-lecia zapraszamy również dzieci i młodzież ze szkół. W tym przypadku zapraszamy wszystkie chętne klasy 8 grudnia. Każda grupa przejdzie tego dnia szlakiem „Tajemnic Zamku Malbork”. Trzeba będzie rozwiązać zagadki i zadania, odkryć sekrety krzyżackie. W wędrówce towarzyszyć będzie wykwalifikowany przewodnik. Wśród uczestników wybrany będzie skryba. Skrupulatnie zanotuje litery hasła, które odczytane zostanie w spowitych ciemnością zamkowych piwnicach. Tego dnia trzeba będzie być czujnym, bo może pojawi się błazen Slach, jego psikusy i żarty mogą pokrzyżować wykonanie zadania.

Zwiedzanie rozpoczynamy o godz. 10.00. Grupy przyjmujemy co 15 min. Ostatnie wejście o godz. 14. W tym przypadku należy dokonać rezerwacji na adres e-mail rezerwacja@zamek.malbork.pl lub tel. 55 647 09 02. Opłata 1 zł.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.