PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumProjekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Europejskie Dni Dziedzictwa 2018

Europejskie Dni Dziedzictwa 2018

Europejskie Dni Dziedzictwa "Niepodległa dla wszystkich" - Poznajemy Pomniki Historii Polski

Temat  26. edycji EDD nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i  brzmi „Niepodległa dla wszystkich”.  Hasłem tym chcielibyśmy zachęcić do wspólnego świętowania  i przypomnienia historię odzyskania niepodległości. Ukazać dorobek długotrwałego procesu dziejowego, w który zaangażowało się wiele wybitnych postaci i całe zastępy zwykłych Polaków, którzy w trudnych czasach zaborów, nie zapomnieli o swojej polskości, nie szczędzili trudu i ofiary, niejednokrotnie z własnego życia. Poprzez tegoroczne obchody EDD chcemy nauczyć Polaków odczytywania w zabytkach – niemych świadkach historii – dziejów tych ludzi i ich spuścizny, uzmysłowić jak wiele obiektów ma związek z procesem odzyskiwania wolności i suwerenności.

 

Program Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum Zamkowym w Malborku oraz jego oddziałach  w Sztumie i Kwidzynie:

 

Zamek w Malborku

"MY - WY - ONI. MOJE - TWOJE - NASZE"  - zwiedzanie poddaszy kościoła zamkowego połączone z prezentacją historii obiektu oraz dziejów jego rewitalizacji po 1945 r.

15.09 - godz. 10.00; 12.00; 14.00; 16.00

grupy do 40 osób ( obowiązują wcześniejsze zapisy )

rezerwacja@zamek.malbork.pl

 

Zamek w Kwidzynie

"NASZ ZAMEK"- oprowadzanie kuratorskie po wystawie " Wizerunki zamku i katedry w Kwidzynie od XVI w. do XXI w", w tym specjalny program dla dzieci.

16.09 - godz. 10.00; 12.00; 14.00

( obowiązują wcześniejsze zapisy ) kwidzyninfo@zamek.malbork.pl

 

Zamek w Sztumie

NASZE DZIEDZICTWO - prezentacja wyników badań archeologicznych na zamku oraz archeologiczne opowieści.

15.09  - godz. 10.00; 12.00; 14.00

grupy do 40 osób ( obowiązują wcześniejsze zapisy )

b.omieczynska@zamek.malbork.pl

 

Wstęp na wszystkie wydarzenia - bezpłatny.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.